Žaidimas

Gerbiamasis Kliente,

sveikiname  Jus užsukus į „Lietuvos energijos tiekimo” internetinę parduotuvę, kurioje nuo šiol siūlome Jūsų poreikius atitinkančius žinomiausių gamintojų kondensacinius dujinius katilus, vandens šildytuvus ir jų komplektus.  Šiuo metu vyksta žaidimas „Pirk bet kurį „BAXI“ dujinį katilą su šią prekę lydinčiomis paslaugomis ir dujinis katilas Tau kainuos vos 1 eurą“.

https://letiekimas.lt/wp-content/uploads/2018/12/BAXI_PRIME-N.jpg https://letiekimas.lt/wp-content/uploads/2018/12/BAXI_PRIME-N.jpg https://letiekimas.lt/wp-content/uploads/2018/12/BAXI_NUVOLA-N.jpg
BAXI PRIME COMBI 758€ BAXI PRIME 24H 740€ BAXI NUVOLA DUO-TEC 1495€

Kviečiame susipažinti su žaidimo taisyklėmis:

 1. Žaidimo organizatorius – UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ , juridinio asmens kodas 303383884 (toliau – Įmonė).
 2. Žaidimas „Pirk bet kurį “BAXI” dujinį katilą su šią prekę lydinčiomis paslaugomis ir dujinis katilas Tau kainuos vos 1 eurą “ (toliau – Žaidimas) vyksta nuo 2019 m. sausio 9 d. iki 2019 m. gegužės 31d. (imtinai).
 3. Registruotis, dalyvauti ir laimėti Žaidime gali Įmonės Klientai – fiziniai asmenys, kurie internetinėje parduotuvėje (https://letiekimas.lt/parduotuve/#/) arba klientų aptarnavimo skyriuose (https://letiekimas.lt/kontaktai/klientu-aptarnavimo-centrai/ ) įsigijo „BAXI“ dujinį katilą su šią prekę lydinčiomis paslaugomis.
 4. Šios akcijos metu lydinčiomis paslaugomis laikomi „BAXI“ dujinio katilo įrengimo darbai: montavimas, katilo paleidimas bei dūmų šalinimo sistemos įrengimas. Šie darbai pasirenkami formuojant dujinio katilo užsakymą internetinėje parduotuvėje. Registracija dalyvauti Žaidime vyksta žemiau nurodytu būdu:
  4.1. suformuoti „BAXI“ dujinio katilo pirkimą UAB „Lietuvos energijos tiekimo“ elektroninėje parduotuvėje (https://letiekimas.lt/parduotuve/#/) arba penkiuose klientų aptarnavimo skyriuose (https://letiekimas.lt/kontaktai/klientu-aptarnavimo-centrai/ ), kurio metu įsigyti „BAXI“ dujinį katilą su jį lydinčiomis paslaugomis. Registracija dalyvauti Žaidime laikoma sėkminga, kai suformuojamas išankstinis užsakymas ir yra sumokėtas avansas pagal išankstinę sąskaitą faktūrą.
 5. Žaidimo vykdymo ir Žaidimo laimėtojo nustatymo tikslais Įmonė tvarkys Dalyvių asmens duomenis. Daugiau apie asmens duomenų tvarkymą galima rasti Įmonės Privatumo politikoje, kurią galite rasti internetiniu adresu: https://letiekimas.lt/privatumo-politika/.

Žaidimo prizas

Dujinis katilas „BAXI“ už 1 eurą. Kitoms, kartu su dujiniu katilu „Baxi“ įsigyjamoms prekėms ir paslaugoms, įskaitant ir dujinio katilo „BAXI“ montavimo paslaugas, akcija nėra taikoma. Sėkmės atveju Laimėtojui bus grąžinama TIK už Katilą sumokėta suma kreditine sąskaita, įskaitant PVM, o įsigytų susijusių paslaugų suma nebus grąžinama.

Prizo atsiėmimo sąlygos

 1. Įmonė per 5 (penkias) darbo dienas nuo Žaidimo pabaigos, t. y. iki birželio 7 dienos, asmeniškai informuos Laimėtoją apie laimėjimą pirkimo metu paties Laimėtojo nurodytais kontaktais. Laimėtojas bus atrenkamas atsitiktiniu būdu, Įmonės paskirtam atstovui iš visų Žaidime dalyvavusių Klientų ištraukus vieną laimingąjį. Visais atvejais Įmonė įsipareigoja užtikrinti Laimėtojo atrinkimo slaptumą ir sąžiningumą.
 2. Laimėtojas per 5 (penkias) darbo dienas nuo pranešimo apie laimėjimą dienos turi informuoti Įmonę, ar sutinka priimti prizą.
 3. Laimėtojas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo pranešimo apie laimėjimą dienos turi atsiimti laimėtą prizą.
 4. Atsiimdamas laimėjimą, Laimėtojas turi pasirašyti sutikimą dėl prizo priėmimo (priėmimo-perdavimo aktą).
 5. Jei per 2, 3 ir 4 šių taisyklių punktuose nurodytus laikotarpius Laimėtojas nepareikš noro atsiimti laimėto prizo arba jo neatsiims, prizas atiteks kitam atsitiktine tvarka išrinktam Dalyviui, kuris išrenkamas ir prizas įteikiamas šių taisyklių
  1 punkte nurodyta tvarka.

Kitos sąlygos

 1. Žaidime negali dalyvauti „Lietuvos energijos“ ir jos dukterinių bendrovių darbuotojai bei jų šeimų nariai. Žaidimo tikslais šeimos nariais laikomi minėtų darbuotojų sutuoktiniai (sugyventiniai) ir nepilnamečiai vaikai (įvaikiai).
 2. Visus, su Žaidimo prizais susijusius, ir pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus mokėtinus mokesčius sumoka Įmonė.
 3. Įmonė turi teisę keisti šias taisykles, apie tai informavusi Dalyvius prieš 10 (dešimt) darbo dienų interneto svetainėje, adresu: www.letiekimas.lt ir asmeniškai informuoti jau dalyvaujančius žaidime asmenis.

Laimėtojas

Atsitiktiniu būdu iš visų dalyvių buvo išrinkta nugalėtoja. Ja tapo Ona Danutė Kurlinskienė, su kuria bus susisiekta asmeniškai.

 

Kilus klausimų, prašome kreiptis klientų aptarnavimo telefonais 1802*, +370 611 21802.
*Skambutis trumpuoju numeriu apmokestinamas pagal Jūsų ryšio operatorių taikomą tarifą. Skambinant numeriu
+ 370 611 21802, minutės kaina kaip skambinant į „Telia Lietuva“ tinkle.