Paskirtasis tiekimas

„Lietuvos energijos tiekimas“ nuo 2019 metų užtikrina suskystintų gamtinių dujų (SGD) terminalo paskirtojo tiekimo funkciją. Šią veiklą bendrovė perėmė po to, kai prie jos buvo prijungta kita „Lietuvos energijos“ grupės įmonė LITGAS.

SGD terminalo infrastruktūros veikimui palaikyti minimaliu režimu yra reikalingas tam tikras, vadinamasis būtinasis kiekis gamtinių dujų, kurios turi būti tiekiamos per SGD terminalą – pripildant saugyklas suskystintomis gamtinėmis dujomis ir tada jas išdujinant ar perkraunant ir patiekiant į Lietuvos gamtinių dujų sistemą arba tarptautinę SGD rinką.

LR Vyriausybė yra patvirtinusi, kad pirmuosius 5 metus nuo 2015 m. sausio 1 dienos minimalus metinis dujinamų gamtinių dujų kiekis, kurio reikia stabiliam SGD terminalo dujinimo technologijos procesui palaikyti yra 325 – 502,902 mln. kub. metrų gamtinių dujų per metus, esant 0 °C matavimo temperatūrai ir 1,01325 bar slėgiui.

LR SGD terminalo įstatyme ir gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos apraše nustatyta, kad būtinąjį kiekį turi patiekti paskirtasis tiekėjas (konkurso būdu 10 metų skiriamas Energetikos ministerijos), sudarydamas sutartį su SGD tiekėju.

Paskirtasis tiekėjas terminalo veiklai užtikrinti būtiną SGD kiekį parduoda konkurencinėje rinkoje, o jam kompensuojamos tik tos sąnaudos, kurias dėl savo veiklos specifikos išskirtinai patiria paskirtasis tiekėjas ir kurių nepatiria kiti gamtinių dujų tiekėjai.