(Lietuviškai) UAB LITGAS pradeda vykdyti energijos išteklių biržos paslaugų ir gamtinių dujų biržos paslaugų viešuosius pirkimus

Pirkimų objektai – 1) energijos išteklių biržos paslaugos ir 2) gamtinių dujų biržos paslaugos.

 

Abiejų pirkimų būdai – supaprastintos neskelbiamos derybos.

 

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys – remiantis UAB LITGAS Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių 31.1.4 p. - supaprastintos neskelbiamos derybos iš vienintelio tiekėjo vykdomos dėl techninių priežasčių bei dėl objektyvių aplinkybių, nes tik konkretus tiekėjas gali suteikti paslaugas ir nėra jokios kitos alternatyvos. Rinkoje yra tik 2 biržos, turinčios licencijas, kurios leidžia užsiimti gamtinių dujų biržos veikla ir LITGAS ketina abejose biržose dalyvauti. Todėl vienas pirkimas vykdomas energijos išteklių biržos paslaugų pirkimui, o kitas - gamtinių dujų biržos paslaugų pirkimui.

 

Pirkimų techninių specifikacijų projektus galima rasti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje: energijos išteklių biržos paslaugosgamtinių dujų biržos paslaugos.