Statoil, LITGAS and Lietuvos Dujų Tiekimas will offer a flexible wholesale LNG supply solution to the small scale market

[:lt]Gamtinių dujų prekybos bendrovės LITGAS ir „Lietuvos dujų tiekimas“, priklausančios „Lietuvos energijos“ įmonių grupei, ir Norvegijos „Statoil“ pasirašė sutartį, pagal kurią įmonės bendradarbiaus Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminale siūlydamos patikimo ir lankstaus didmeninio SGD tiekimo paslaugas, tuo prisidėdamos prie mažos apimties SGD rinkos Baltijos regione plėtros.

 

„Džiaugiamės sustiprinę savo strateginę partnerystę su „Statoil“. Šiandienos sutartis - svarbus žingsnis „Lietuvos energijai“, Klaipėdos SGD terminalui ir mūsų šaliai. Įžengiame į besivystančią Baltijos jūros regiono mažas apimties SGD rinką, o bendradarbiavimo sutartis ne tik suteikia galimybių vystyti sėkmingą verslą, bet ir sukuria potencialą Klaipėdos SGD terminalui tapti regioniniu mažos apimties SGD tiekimo centru. Svarbu ir tai, kad nauja veikla padidintų terminalo apkrovimą ir sumažintų Lietuvos vartotojams tenkančius jo išlaikymo kaštus“, – teigė „Lietuvos energijos“ grupės valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.

 

„Statoil“, LITGAS ir „Lietuvos dujų tiekimas“ tiki, kad šis sektorius augs jau artimiausioje ateityje, kadangi SGD yra geriausia technologija, padedanti jūreivystės kompanijoms atitikti sugriežtintus sieros junginių išmetimo reikalavimus, o rinkoje vis labiau daugėja konkurencingų tiekimo sprendimų.

 

Atsižvelgdamos į naujausias tendencijas Baltijos jūros regiono mažos apimties SGD tiekimo rinkoje, bendrovės pastebėjo didmeninio tiekimo centro poreikį, kuris padėtų sparčiau plėtotis mažos apimties SGD sektoriui. Klaipėdos SGD terminalas yra strategiškai patogioje vietoje aprūpinti laivus SGD kuru. Jis yra regiono centre – iš centrinės Baltijos jūros dalies jį galima pasiekti per vieną dieną, o nuo tolimiausių jūros pakraščių Klaipėda yra nutolusi iki trijų dienų atstumu.

 

„Statoil“ ir LITGAS jau turi kelerius metus veikiančią grandinę SGD tiekimui į Klaipėdos terminalą ir tai yra unikali galimybė regione. LITGAS aktyviai veikia SGD terminale, valdydamas srautus ir tiekdamas dujas savo klientams, taip pat turi patirties bendradarbiaujant su gamtinių dujų tinklo operatoriumi bei „Lietuvos dujų tiekimu“. Išnaudodami šiuos privalumus, mes galime terminale pasiūlyti SGD tiekimo paslaugas, reikalingas užtikrinti patikimą ir lankstų SGD tiekimą mažos apimties sektoriaus bendrovėms“, – teigė LITGAS l.e.p. generalinis direktorius Vytautas Čekanavičius.

 

„Esame pirmaujantis gamtinių dujų tiekėjas Lietuvoje, tiekiame dujas daugiau nei 560 tūkst. klientų – gyventojų ir įmonių. Todėl, pasinaudodami savo turima vartojimo baze, galime padėti subalansuoti SGD pasiūlą ir paklausą. Tai leidžia mums pasiūlyti lankstumo galimybes ir tuo pagerinti SGD tiekimo pasiūlymus terminale“, – teigė „Lietuvos dujų tiekimo“ generalinis direktorius Mantas Mikalajūnas.

 

Pasirinktas verslo modelis apimta SGD moduliavimo paslaugas SGD terminale ir gamtinių dujų tinkle, kurias teiks LITGAS ir „Lietuvos dujų tiekimas“ bei didmeninį tiekimą iš Klaipėdos SGD terminalo, kuriuo rūpinsis „Statoil“, klientams, kurie toliau šias dujas paskirstys mažos ir vidutinės apimties SGD sektoriuje Baltijos jūros regione.

 

LITGAS ir „Lietuvos dujų tiekimo“ teikiamos paslaugos leis subalansuoti pasiūlą su paklausa ir sudarys galimybes „Statoil“ pasiūlyti klientams patikimas ir lanksčias paslaugas, atitinkančias jų poreikį.

 

Šis modelis leidžia išnaudoti kiekvienos iš bendradarbiaujančių šalių konkurencinius pranašumus ir generuoti pajamas „Statoil“, LITGAS ir „Lietuvos dujų tiekimui“, tuo pat metu prisidės prie mažos apimties SGD sektoriaus Baltijos jūros regione plėtros.

 

Tai sukurs pagrindą visoms trims kompanijoms įžengti į mažos apimties SGD rinką. Be to, ši veikla padės mažinti Klaipėdos SGD terminalo technologines sąnaudas ir tuo pačiu – atpiginti Lietuvos gamtinių dujų infrastruktūros išlaikymą.[:en]Lithuanian natural gas trading companies UAB LITGAS and UAB Lietuvos Dujų Tiekimas (LDT), both part of Lietuvos Energija energy company group, and Statoil ASA have signed an agreement enabling reliable and flexible wholesale LNG supplies at Klaipeda’s LNG terminal and, thus, contribute to the development of the small scale LNG market in the Baltic region.

 

“We are very glad that we have strengthened our strategic partnership with Statoil. It is a major step for Lietuvos Energija, Klaipėda’s LNG terminal and for our country. We are entering into emerging Baltic small scale LNG market and the cooperation agreement not only allows to develop a successful business, but creates a potential for Klaipėda’s LNG terminal to become a regional small scale LNG supply center as well. Important to note that this new activity would increase the usage of the terminal which, in turn, allows to lower its operational costs,” said Dalius Misiūnas, chairman and CEO of Lietuvos Energija energy company group.

 

The companies believe that this segment will continue to grow in the coming years as LNG represents the best technology for marine users to comply with Sulphur Emission Control Area (SECA) requirements and competitive supply solutions are becoming more and more available.

 

Based on the latest trends in the Baltic Sea small scale LNG market, there is a need for a wholesale supply point of LNG for the small scale LNG market to develop here. Klaipėda’s LNG terminal is conveniently located for LNG bunkering: it is based in the center of the Baltic Sea and can be reached in a day from the central part of sea and within three days from its farthest points.

 

“Statoil and LITGAS have established an LNG value chain for supplies to the Klaipeda terminal and such cooperation is unique in the region. LITGAS is active at the Klaipėda’s LNG terminal and has experience of working with the national gas grid operator and Lietuvos Dujų Tiekimas. By exploiting these advantages, we can provide services required to ensure reliable and flexible LNG supplies,” said Vytautas Čekanavičius, the acting a Chief Executive Officer of LITGAS.

 

“As the leading natural gas supplier in Lithuania, supplying gas to over 560 thousand residential and commercial clients, we can cater for flexibility needs and consequently improve LNG offerings at the terminal,” said Mantas Mikalajūnas, the General Manager of Lietuvos Dujų Tiekimas.

 

The chosen business model involves LNG modulation services at the terminal and the natural gas grid from LITGAS and LDT and wholesale supply from Klaipeda LNG terminal by Statoil to clients for further redistribution to the small and medium scale segments in the Baltic region.

 

It utilizes the competitive strengths of each party and is expected to generate revenues for Statoil, LITGAS and Lietuvos Dujų Tiekimas respectively, while at the same time contributing to the development of the small scale LNG market in the Baltic region.

 

This business model provides a foundation for the three companies to start out with small scale LNG activities. These activities would also contribute to lower boil-off costs at the Klaipėda’s LNG terminal which in turn would reduce the cost of the Lithuanian natural gas system.[:]