(Lietuviškai) Šalčiausiais žiemos mėnesiais šilumos gamintojai iš paskirtojo tiekėjo pirks apie pusę reikalingų dujų

Gamtinių dujų tiekimo ir prekybos įmonė LITGAS, priklausanti energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“, vykdydama paskirtojo tiekėjo prievolę, nustatė, kad šilumos gamintojai 2015 metų sausio, vasario, kovo ir gruodžio mėnesiais, kai šilumos poreikis yra didžiausias, iš būtinojo terminalo kiekio turės įsigyti 56 proc. visų tuo laikotarpiu jiems reikalingų gamtinių dujų.

 

Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai 2014 m. spalio 15 d. nustačius viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikėjų ir viešuosius interesus atitinkančių paslaugų teikimo apimtis 2015 m., UAB LITGAS pakoregavo gamtinių dujų tiekimo reguliuojamiems energijos gamintojams kiekius ir grafikus.

 

Reguliuojami energijos gamintojai deklaravo, kad kitais metais numato suvartoti apie 651 mln. kubinių metrų gamtinių dujų, iš kurių apie 425 mln. kub. metrų planuoja suvartoti šilumos gamintojai. Remiantis gamintojų pateiktais duomenimis, apie 81 proc. (338 mln. kub. m.) šio kiekio būtų suvartojama šalčiausiais šildymo sezono mėnesiais: sausį, vasarį, kovą ir gruodį. Šiuo laikotarpiu šilumos gamintojai iš paskirtojo tiekėjo LITGAS turės įsigyti apie 56 proc. visų, tuo metu jiems reikalingų dujų.

 SGD dalis energijos gamintojų portfeliuose

LITGAS prognozuoja, kad SGD kainos SGD terminale Klaipėdoje per devynis 2015 metų mėnesius atskirais mėnesiais gali svyruoti apytiksliai nuo 950 iki 1250 litų už tūkstantį kubinių metrų. Į tai nėra įskaičiuoti papildomi galimi technologiniai kaštai ir einamosios LITGAS sąnaudos, kurios bus tvirtinamos VKEKK.

 

Taip pat VKEKK pristatytas siūlymas visus metus reguliuojamiems energijos gamintojams taikyti vienodą importuojamų SGD kainą, kuri, preliminariais skaičiavimais, galėtų siekti apie 1100 litų už tūkstantį kubinių metrų.

 

2014 metų vasarį Energetikos ministerija įmonę LITGAS patvirtino paskirtuoju tiekėju, kuris nuo 2015 metų turės tiekti SGD terminalui minimalųjį būtinąjį gamtinių dujų kiekį – 540 mln. kubinių metrų. Toks kiekis yra reikalingas užtikrinti nepertraukiamą SGD terminalo veiklą.

 

Būtinąjį kiekį teisės aktais yra įpareigoti nupirkti valstybės reguliuojami energijos gamintojai. Ši prievolė netaikoma nereguliuojamiems ir buitiniams vartotojams.

Nepertraukiamu režimu veikiantis SGD terminalas taps alternatyvių gamtinių dujų importo šaltiniu, atvers prieigą prie pasaulinės SGD rinkos ir sudarys galimybes rinktis tiekėjus.

 

LITGAS planuoja tapti konkurencingu žaidėju regiono gamtinių dujų ir SGD tiekimo komercinėje rinkoje, atsižvelgusi į paklausą ketina užsiimti bunkeriavimo – SGD, kaip kuro laivams, tiekimo veikla.

 

Šaltinis: UAB LITGAS