Reorganization terms of Lietuvos Duju Tiekimas and LITGAS have been announced

[:lt]Valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausančios antrines gamtinių dujų tiekimo bendroves „Lietuvos dujų tiekimas“ ir LITGAS viešai paskelbė savo reorganizavimo sąlygas.

 

Bendrovės yra reorganizuojamos prijungimo būdu, prie „Lietuvos dujų tiekimo“ prijungiant LITGAS, kuri po reorganizavimo baigs savo veiklą kaip juridinis asmuo. „Lietuvos dujų tiekimui“ nuo  2015 m. gruodžio 31 d. 24 val. 00 min. pereis visos LITGAS teisės ir pareigos, taip pat teisės ir pareigos pagal sandorius ir sandoriai bus įtraukti į „Lietuvos dujų tiekimo“ apskaitą.

 

Su reorganizavimo sąlygomis, nauja „Lietuvos dujų tiekimo“ įstatų redakcija, reorganizavimo sąlygų vertinimo ataskaitomis ir kitais reorganizavimo sąlygose bei teisės aktuose numatytais dokumentais ir informacija galima susipažinti jungiamų bendrovių interneto svetainėse.

 

Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ nutarė sujungti dvi savo antrines dujų tiekimo bendroves „Lietuvos dujų tiekimą“ ir LITGAS. Tokiu būdu bus sudarytos geresnės galimybės išnaudoti plėtros potencialą, dujų tiekimo alternatyvas, efektyviau panaudoti administracinius resursus. Visa tai leis padidinti dujų tiekimo patikimumą ir klientams pasiūlyti naujus produktus bei paslaugas.

 

„Lietuvos dujų tiekimui“ akcininkai kelia tikslą tapti stipria regionine dujų tiekimo bendrove. Tokia galimybė atsiras liberalizavus dujų tiekimo veiklą visose Baltijos šalyse, Lietuvą sujungus dujotiekiu su Lenkija, tačiau tam rengiamasi jau dabar“, - sakė „Lietuvos dujų tiekimo“ generalinis direktorius Mantas Mikalajūnas.

 

Po susijungimo LITGAS prekės ženklas bus naudojamas „Lietuvos dujų tiekimo“ tarptautinėje veikloje.

 

„Lietuvos dujų tiekimas“ nuo kitų metų užtikrins paskirtąjį gamtinių dujų tiekimą per suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą, plės prekybą gamtinėmis dujomis regione, kartu su „Statoil“ plėtos mažos apimties SGD tiekimo veiklą, pavyzdžiui, tieks SGD kaip kurą laivams.

 

Abi bendrovės reorganizuojamos „Lietuvos energijai“ konsoliduojant savo veiklas ir taip siekiant padidinti efektyvumą, gerinti klientų aptarnavimą ir teikti jiems didesnės vertės paslaugas.

 [:en]Natural gas supply companies LITGAS and Lietuvos Duju Tiekimas, both part of Lithuania’s state owned energy holding Lietuvos Energija, have announced its reorganization terms.

 

The companies shall be reorganized by way of merging LITGAS, that, after the reorganization, will cease its activities as a legal entity, into Lietuvos Duju Tiekimas. Lietuvos Duju Tiekimas will take over all the rights and obligations of LITGAS, and rights and obligations under the contracts and transactions will be included in the Lietuvos Duju Tiekimas records from the beginning of next year.

 

The reorganization terms, new articles of association of Lietuvos Duju Tiekimas, evaluation reports of reorganization terms as well as other documents and information indicated in the reorganization terms and legal acts are available on the merging companies’ websites.

 

Lithuania’s state owned energy holding Lietuvos Energija decided to merge two of its subsidiaries gas supply companies Lietuvos Duju Tiekimas and LITGAS. This will create better possibilities to exploit the potential of expansion, to develop gas supply alternatives, and to use administrative resources more effectively. All this will increase the reliability of gas supply and will allow offering new products and services to customers.

 

„Lietuvos Duju Tiekimas shareholders have set the goal to become a powerful gas supply company in the region. This will be possible once gas supply activities are liberalised in all Baltic countries and after a natural gas pipeline interconnection between Lithuania and Poland is completed, but the preparations are already taking place“ - Mantas Mikalajunas, General Manager of Lietuvos Duju Tiekimas, said.

 

Following the merger LITGAS brand will be used by Lietuvos Duju Tiekimas in international activities.

 

The name LITGAS will be used as a trademark in the international activities carried out by Lietuvos Duju Tiekimas.

 

Following the merger, Lietuvos Duju Tiekimas will further guarantee the designated supply of natural gas, expand natural gas trading capacity in the region, and develop small-scale activities of LNG supply in cooperation with Statoil, e.g., supply LNG as ship fuel.

 

Both companies are reorganised as Lietuvos Energija consolidates its activities seeking to increase efficiency, improve client service and provide the clients with higher value services.

[:]