LNG master trade agreements to open new opportunities for the Lithuanian market

Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo bei prekybos gamtinėmis dujomis bendrovė LITGAS, priklausanti energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“, pasirašė bendrąsias, neįpareigojančias prekybos SGD sutartis su septyniomis pasaulinėmis SGD tiekimo kompanijomis. Tai atveria galimybes Lietuvos rinkai pasiūlyti suskystintų gamtinių dujų iš kompanijų, kurios visos kartu tiekia apie pusę pasaulio SGD.

 

LITGAS, liquefied natural gas (LNG) supplier and trader, which is part of Lietuvos Energija Group, has signed general non-binding LNG master trade agreements (MTAs) with seven global LNG suppliers. This has opened up the opportunity to offer liquefied gas to the Lithuanian market from companies that, if combined, would supply half of the world’s LNG.

 

„Pasirašę sutartis su tokiais tiekėjais, įgyjame labai dideles pasirinkimo galimybes greitai ir efektyviai pirkti suskystintas gamtines dujas pasaulinėje neatidėliotinų sandorių (SPOT) rinkoje. Galėsime dinamiškai reaguoti į pokyčius regiono bei tarptautinėse rinkose, išnaudoti galimybes nupirkti SGD, kuomet jos bus pigiausios, tapti SGD prekiautoju pasaulinėje arenoje bei patiekti gamtinių dujų Lietuvos rinkai“, – teigė UAB LITGAS generalinis direktorius Dominykas Tučkus.

 

LITGAS taip pat galės pasiūlyti alternatyvią kainodarą, susietą su pasaulinėmis SGD rinkomis.

 

Tiekti SGD bendrovė galės pradėjus veikti Klaipėdos SGD terminalui.

 

Bendrosiomis sutartimis nustatomi rėmai, apibrėžiantys atsiskaitymų, krovinių pristatymo, atsakomybių pasidalinimo, bendras konfidencialumo ir kitas panašias sąlygas, tam, kad kiekvieno pirkimo atveju nereikėtų derėtis dėl jų ir būtų galima gerokai sutrumpinti pirkimo procesą.

 

Sudarydama šias sutartis, LITGAS įgyja potencialius tiekėjus, iš kurių vėliau galės rinktis konkrečius pasiūlymus SGD pirkti bei parduoti SGD. Kiekvienam pirkimui būtų sudaromi atskiri susitarimai, kuriuose nustatytas konkretus perkamų dujų kiekis ir kaina, pristatymo terminai.

 

Pagal šias bendrąsias sutartis LITGAS pirks ir bandomąjį SGD krovinį, skirtą Klaipėdos SGD terminalo testavimui. Šis krovinys Klaipėda turėtų pasiekti spalio pabaigoje.

 

Šaltinis: UAB LITGAS

“Signing agreements with such suppliers gives us an enormous choice when it comes to buying liquefied natural gas in the global spot market quickly and efficiently. We will be able to give a dynamic response to changes in regional and international markets, use of the opportunity to buy LNG when the market price is competitive, become LNG trader on the global arena and offer natural gas to the Lithuanian market,” said Dominykas Tučkus, General Manager of UAB LITGAS.

 

LITGAS will also be able to offer alternative pricing which is linked to the global LNG markets.

 

The company can begin supplying LNG as soon as the Klaipėda LNG terminal starts operation.

 

MTAs provide a framework for settlements, deliveries, responsibility sharing, general confidentiality terms and other conditions so that there is no need to negotiate them every time LNG is purchased, making the buying process much shorter.

 

By entering into these agreements LITGAS establishes relationship with potential suppliers and will be able to choose from their specific offers to buy LNG and to sell LNG. Individual contracts will be signed for each procurement providing specific quantities and price of gas as well as delivery deadlines.

 

Under these MTAs LITGAS will buy an LNG commissioning cargo for testing Klaipėda LNG terminal. The cargo is expected to reach Klaipėda at the end of October.

 

Source: UAB LITGAS