Naujienos

Dominykas Tučkus has been assigned the Chief Executive Officer of UAB LITGAS

„Klaipėdos naftos“ dukterinės bendrovės LITGAS generaliniu direktoriumi rugsėjo 9 dieną paskirtas Dominykas Tučkus. Šiose pareigose jis pakeitė „Klaipėdos naftos“ generalinį direktorių Roką Masiulį.   On 9 September 2013, Dominykas Tučkus was assigned the General Manager of LITGAS, a subsidiary of Klaipėdos Nafta. He replaced General Manager of Klaipėdos Nafta Rokas Masiulis in this office.

New Board Member of UAB LITGAS elected

AB „Klaipėdos nafta“ valdyba 2013 m. birželio 7 d. nutarė atšaukti iš UAB LITGAS valdybos narių Ingą Černiuk, kuri UAB LITGAS valdybos nare buvo nuo 2012 m. gruodžio 11 d. ir išrinkti nauju UAB LITGAS valdybos nariu Dainių Bražiūną.   On 7th June 2013, the Supervisory Council of Klaipėdos nafta, AB decided to recall from the Board Members of UAB LITGAS, Inga Černiuk that had been its Member since 11th December 2012 and to elect Dainius Bražiūnas as the new Board Member of UAB LITGAS.  

AB Klaipėdos Nafta establishes UAB LITGAS

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) praneša, kad 2012 m. gruodžio 17 d. buvo įsteigta ir įregistruota Bendrovės dukterinė bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė - UAB LITGAS, kuri, kaip numatoma, vykdys suskystintų gamtinių dujų prekybos ir / arba tiekimo veiklą. Bendrovei priklauso 100 procentų UAB LITGAS akcijų. UAB LITGAS įstatinis kapitalas, kuris sudaro 1 mln. litų, buvo suformuotas Bendrovės piniginiu įnašu.   AB Klaipėdos Nafta (hereinafter, the “Company”) hereby informs that on 17 December 2012 it has established and registered a new subsidiary – a closed stock company – UAB LITGAS, which, as foreseen, shall execute the activities of trade […]