Naujienos

(Lietuviškai) LITGAS ieško Anglijos teisės specialistų

Energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo ir prekybos gamtinėmis dujomis bendrovė LITGAS planuoja samdyti Anglijos teisės teisininkus, kurie teiktų konsultacijas dėl SGD pirkimo-pardavimo sutarčių, taip pat dalyvautų derybose su užsienio tiekėjais dėl minėtų sutarčių. Šiandien Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbtas atitinkamas teisinių paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas.  

The controlling shareholder of UAB LITGAS has changed

2013 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruoti AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) dukterinės bendrovės UAB LITGAS pakeisti įstatai. Nuo šios dienos laikoma, kad UAB LITGAS įstatinis kapitalas yra padidintas „Lietuvos energija“, UAB piniginiu įnašu.   On 15 October 2013, amended Articles of Association of UAB LITGAS, a subsidiary of AB Klaipėdos Nafta (the “Company”), have been registered with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania. As of this date it is considered that the authorized capital of UAB LITGAS has been increased by the monetary contribution of Lietuvos Energija, UAB.  

Lietuvos Energija, UAB has paid up the newly issued shares of UAB LITGAS

2013 m. spalio 8 d. „Lietuvos energija“, UAB, vadovaudamasi 2013 m. spalio 1 d. tarp AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) dukterinės bendrovės UAB LITGAS ir „Lietuvos energija“, UAB sudaryta akcijų pasirašymo sutartimi, pilnai apmokėjo visas naujai išleistas UAB LITGAS paprastąsias vardines akcijas (2 mln. vienetų).   On 8 October 2013 Lietuvos Energija, UAB, acting in accordance with the Share Subscription Agreement signed between UAB LITGAS, a subsidiary of AB Klaipėdos Nafta (the “Company”), and Lietuvos Energija, UAB, on 1 October 2013, paid up all newly issued ordinary registered shares by UAB LITGAS (2 million units).  

AB Klaipėdos Nafta is increasing the authorised capital of UAB LITGAS

2013 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruotas AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) pranešimas, patvirtinantis Bendrovės sprendimą padidinti dukterinės bendrovės UAB LITGAS įstatinį kapitalą.   On 19 September 2013, a notification of AB Klaipėdos Nafta (the “Company”) on the decision of the Company to increase the authorised capital of its subsidiary UAB LITGAS was registered with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania.  

AB Klaipėdos Nafta has transferred the LNG procurement to UAB LITGAS

2013 m. rugsėjo 10 d. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) ir UAB LITGAS (toliau – LITGAS) pasirašė Susitarimą dėl SGD pirkimo perdavimo-priėmimo (toliau – Susitarimas), kuriuo Bendrovė nuo Susitarimo pasirašymo dienos perleido LITGAS visas Bendrovės funkcijas, teises ir pareigas, susijusias su suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) prekybos ir gamtinių dujų tiekimo veikla.   On 10 September 2013 AB Klaipėdos Nafta (hereinafter, the Company) and UAB LITGAS (hereinafter, LITGAS) signed the Agreement on Transfer – Acceptance of LNG Procurement (hereinafter, the Agreement), whereby the Company transferred all the functions, rights and obligations of the Company in connection with liquefied […]

Dominykas Tučkus has been assigned the Chief Executive Officer of UAB LITGAS

„Klaipėdos naftos“ dukterinės bendrovės LITGAS generaliniu direktoriumi rugsėjo 9 dieną paskirtas Dominykas Tučkus. Šiose pareigose jis pakeitė „Klaipėdos naftos“ generalinį direktorių Roką Masiulį.   On 9 September 2013, Dominykas Tučkus was assigned the General Manager of LITGAS, a subsidiary of Klaipėdos Nafta. He replaced General Manager of Klaipėdos Nafta Rokas Masiulis in this office.

New Board Member of UAB LITGAS elected

AB „Klaipėdos nafta“ valdyba 2013 m. birželio 7 d. nutarė atšaukti iš UAB LITGAS valdybos narių Ingą Černiuk, kuri UAB LITGAS valdybos nare buvo nuo 2012 m. gruodžio 11 d. ir išrinkti nauju UAB LITGAS valdybos nariu Dainių Bražiūną.   On 7th June 2013, the Supervisory Council of Klaipėdos nafta, AB decided to recall from the Board Members of UAB LITGAS, Inga Černiuk that had been its Member since 11th December 2012 and to elect Dainius Bražiūnas as the new Board Member of UAB LITGAS.  

AB Klaipėdos Nafta establishes UAB LITGAS

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) praneša, kad 2012 m. gruodžio 17 d. buvo įsteigta ir įregistruota Bendrovės dukterinė bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė - UAB LITGAS, kuri, kaip numatoma, vykdys suskystintų gamtinių dujų prekybos ir / arba tiekimo veiklą. Bendrovei priklauso 100 procentų UAB LITGAS akcijų. UAB LITGAS įstatinis kapitalas, kuris sudaro 1 mln. litų, buvo suformuotas Bendrovės piniginiu įnašu.   AB Klaipėdos Nafta (hereinafter, the “Company”) hereby informs that on 17 December 2012 it has established and registered a new subsidiary – a closed stock company – UAB LITGAS, which, as foreseen, shall execute the activities of trade […]