Naujienos

(Lietuviškai) LITGAS suteikta gamtinių dujų tiekimo licencija

Šiandien energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausančiai suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo ir prekybos gamtinėmis dujomis bendrovei LITGAS Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) suteikė gamtinių dujų tiekimo licenciją.  

The Government has approved the Description of the Natural Gas Supply Diversification Procedure

Vakar, gruodžio 11 d., Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino naujos redakcijos Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą. Nutarimas priimtas įgyvendinant šių metų liepos mėnesį įsigaliojusius Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimus, kuriais buvo atsisakyta „25 procentų taisyklės“.   Yesterday, on 11 December 2013, the Government passed a resolution approving a new edit of the Description of the Natural Gas Supply Diversification Procedure. The resolution was passed for the purpose of implementing the amendments to the Law on Liquefied Natural Gas Terminal, which came into force in July of this year and which relinquished the ‘25% rule’.

Improved performance drives Lietuvos Energija Group to excellent results

Sumažinusi veiklos sąnaudas ir reikšmingai pagerinusi komercinės veiklos pelningumą, valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ per devynis 2013 m. mėnesius uždirbo 538,4 mln. litų pelno prieš mokesčius, palūkanas, nusidėvėjimą ir amortizaciją (EBITDA) – 45,1 proc. daugiau nei pernai tuo pačiu laikotarpiu. Grynasis pelnas siekė 125,2 mln. litų.   The state-controlled energy group Lietuvos Energija cut operating costs and considerably improved profitability of its commercial operations and posted EBITDA (earnings before interest, taxes, depreciation and amortisation) of LTL 538.4 million in the first nine months of 2013, up by 45.1% year-on-year. Net profit reached LTL 125.2 million.  

(Lietuviškai) Ruošiamasi pirkti finansavimo paslaugas, skirtas SGD įsigijimui ir dujų tiekimo veiklai finansuoti

Energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo ir prekybos gamtinėmis dujomis bendrovė LITGAS planuoja įsigyti finansavimo paslaugas, kurios bus naudojamos SGD pirkimo ir su gamtinių dujų tiekimo veikla susijusiems sandoriams finansuoti. Šio pirkimo techninės specifikacijos projektas buvo paskelbtas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.  

(Lietuviškai) LITGAS prisistatymas Baltijos energetikos forume

Energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo ir prekybos gamtinėmis dujomis bendrovė LITGAS generalinis direktorius Dominykas Tučkus dienraščio „Verslo žinių“ organizuotame Baltijos energetikos forume 2013 pristatė bendrovę, veiklą, jos tikslus, apžvelgė esamą situaciją Lietuvos gamtinių dujų rinkoje, pasaulinėje SGD rinkoje ir jos perspektyvas.  

New members of the Board of LITGAS have been elected

Energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo ir prekybos gamtinėmis dujomis bendrovė LITGAS visuotiniame akcininkų susirinkime buvo pakeisti bendrovės įstatai, sumažintas valdybos narių skaičius nuo 5 iki 3, atšaukta senoji valdyba ir išrinkti naujos valdybos nariai.     The general meeting of shareholders of LITGAS, a supplier of liquefied natural gas and a natural gas trading company, controlled by Lietuvos Energija energy company group, amended the articles of association of the company, reduced the number of members of the Board from 5 to 3, revoked the old Board and elected new members of the Board.  

(Lietuviškai) LITGAS pakvietė teikti pasiūlymus dėl prekybos SGD pagal trumpalaikes sutartis

Energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo ir prekybos gamtinėmis dujomis bendrovė LITGAS dienraštyje „Financial Times“ paskelbė kvietimą SGD tiekėjams teikti pasiūlymus dėl bendrųjų SGD pirkimo-pardavimo sutarčių (Master Trade Agreement – MTA, Master Sales Purchase Agreements – MSPA) pasirašymo.  

(Lietuviškai) LITGAS ieško Anglijos teisės specialistų

Energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ priklausanti suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo ir prekybos gamtinėmis dujomis bendrovė LITGAS planuoja samdyti Anglijos teisės teisininkus, kurie teiktų konsultacijas dėl SGD pirkimo-pardavimo sutarčių, taip pat dalyvautų derybose su užsienio tiekėjais dėl minėtų sutarčių. Šiandien Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje buvo paskelbtas atitinkamas teisinių paslaugų pirkimo techninės specifikacijos projektas.  

The controlling shareholder of UAB LITGAS has changed

2013 m. spalio 15 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruoti AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) dukterinės bendrovės UAB LITGAS pakeisti įstatai. Nuo šios dienos laikoma, kad UAB LITGAS įstatinis kapitalas yra padidintas „Lietuvos energija“, UAB piniginiu įnašu.   On 15 October 2013, amended Articles of Association of UAB LITGAS, a subsidiary of AB Klaipėdos Nafta (the “Company”), have been registered with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania. As of this date it is considered that the authorized capital of UAB LITGAS has been increased by the monetary contribution of Lietuvos Energija, UAB.  

Lietuvos Energija, UAB has paid up the newly issued shares of UAB LITGAS

2013 m. spalio 8 d. „Lietuvos energija“, UAB, vadovaudamasi 2013 m. spalio 1 d. tarp AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) dukterinės bendrovės UAB LITGAS ir „Lietuvos energija“, UAB sudaryta akcijų pasirašymo sutartimi, pilnai apmokėjo visas naujai išleistas UAB LITGAS paprastąsias vardines akcijas (2 mln. vienetų).   On 8 October 2013 Lietuvos Energija, UAB, acting in accordance with the Share Subscription Agreement signed between UAB LITGAS, a subsidiary of AB Klaipėdos Nafta (the “Company”), and Lietuvos Energija, UAB, on 1 October 2013, paid up all newly issued ordinary registered shares by UAB LITGAS (2 million units).  

AB Klaipėdos Nafta is increasing the authorised capital of UAB LITGAS

2013 m. rugsėjo 19 d. Lietuvos Respublikos Juridinių asmenų registre įregistruotas AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) pranešimas, patvirtinantis Bendrovės sprendimą padidinti dukterinės bendrovės UAB LITGAS įstatinį kapitalą.   On 19 September 2013, a notification of AB Klaipėdos Nafta (the “Company”) on the decision of the Company to increase the authorised capital of its subsidiary UAB LITGAS was registered with the Register of Legal Entities of the Republic of Lithuania.  

AB Klaipėdos Nafta has transferred the LNG procurement to UAB LITGAS

2013 m. rugsėjo 10 d. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) ir UAB LITGAS (toliau – LITGAS) pasirašė Susitarimą dėl SGD pirkimo perdavimo-priėmimo (toliau – Susitarimas), kuriuo Bendrovė nuo Susitarimo pasirašymo dienos perleido LITGAS visas Bendrovės funkcijas, teises ir pareigas, susijusias su suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) prekybos ir gamtinių dujų tiekimo veikla.   On 10 September 2013 AB Klaipėdos Nafta (hereinafter, the Company) and UAB LITGAS (hereinafter, LITGAS) signed the Agreement on Transfer – Acceptance of LNG Procurement (hereinafter, the Agreement), whereby the Company transferred all the functions, rights and obligations of the Company in connection with liquefied […]