Naujienos

Nominuoti pertvarkomų „Lietuvos energijos“ grupės įmonių vadovai

Liepos 28 dieną, bendrovės „Lietuvos energija“ stebėtojų taryba pritarė kandidatams, nominuotiems į pertvarkomų grupės įmonių vadovus nuo 2016 m. sausio 1 dienos. Patvirtinti naujojo elektros ir dujų skirstymo operatoriaus, bendrovių „Lietuvos dujų tiekimas“ ir „Energijos tiekimas“ generaliniai direktoriai ir valdybų nariai.

Nauji įmonių vadovai bus skiriami įgyvendinant „Lietuvos energijos“ grupės įmonių vertės išgryninimo programą. Konsoliduojant grupės įmonių veiklas, siekiama padidinti veiklos efektyvumą, gerinti klientų aptarnavimą ir teikti jiems kokybiškas paslaugas.

Naujosios elektros ir dujų skirstomųjų tinklų įmonės, kuri bus įsteigta sujungus LESTO ir „Lietuvos dujas“, valdybos pirmininku ir generaliniu direktoriumi nominuotas dabartinis LESTO valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius Aidas Ignatavičius.

Elektros ir dujų tinklų vystymo tarnybos vadovu taps Rytis Borkys, einantis LESTO Kauno regiono tinklo valdymo departamento direktoriaus pareigas, o tinklų eksploatavimo tarnybos veiklai vadovaus Dalius Svetulevičius, „Lietuvos dujų“ valdybos narys, Dujų tinklo tarnybos direktorius.

Elektros ir dujų skirstymo operatoriaus paslaugų tarnybai vadovaus Dalia Andrulionienė, šiuo metu einanti „Lietuvos energijos“ Gamybos ir paslaugų direktorės, valdybos narės pareigas. Bendrovės Finansų ir administravimo tarnybos vadovu nominuota Eglė Čiužaitė, „Lietuvos energijos gamybos“ valdybos narė, Finansų ir administravimo departamento direktorė.

Bendrovei „Lietuvos dujų tiekimas“, kuri nuo kitų metų bus sujungta su įmone „LITGAS“, ir toliau vadovaus dabartinis bendrovės vadovas Mantas Mikalajūnas. Dabartinis „LITGAS“ generalinis direktorius Dominykas Tučkus nuo 2016 m. sausio 1 dienos prisijungs prie grupės valdančiosios bendrovės „Lietuvos energijos“ komandos ir taps valdybos nariu, atsakingu už gamybą ir paslaugas.

2016 m. taip pat bus išplėstos bendrovės „Energijos tiekimas“ veiklos sritys, įtraukiant didmeninės elektros energijos prekybą. Šios įmonės generaliniu direktoriumi nominuotas Vidmantas Salietis, „Lietuvos energijos gamybos“ Didmeninės elektros prekybos departamento direktorius, valdybos narys.

Naujieji įmonių vadovai ir valdybos nariai atrinkti rengiant konkursą „Lietuvos energijos“ įmonių grupėje. Atrankos vykdytos vadovaujantis korporatyvinio valdymo gairėse numatytais principais. Per keletą atrankos etapų įmonių ir valdančiosios bendrovės valdybų nariai bei grupės stebėtojų tarybos Skyrimo ir atlygio komiteto nariai vertino kandidatų patirtį, kompetencijas, dabartinės veiklos rezultatus ir veiklos viziją. Paskutiniame etape šiandien nominuotoms kandidatūroms pritarė visa grupės stebėtojų taryba.

„Vykdydami metų pradžioje inicijuotą vertės grandinės išgryninimo programą, užbaigėme svarbų etapą – nominuojame vadovus, kurie nuo kitų metų vadovaus pertvarkytoms įmonėms. Vykdydami vidinį konkursą atrinkome tinkamiausius kandidatus, kurie dar iki naujų įmonių veiklos pradžios galės suformuluoti veiklos gaires, įsitraukti į planavimą,“ – sakė „Lietuvos energijos“ generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.

Nominuotieji pertvarkomų įmonių vadovai ir valdybos nariai pareigas turėtų pradėti eiti nuo 2016 m. sausio 1 dienos, o jų kandidatūros bus patvirtintos įsteigus naująsias įmones. Iki 2015 m. pabaigos dabartinių įmonių valdybos sudėtis ir vadovai nesikeis.