(Lietuviškai) Nepriklausomu LITGAS valdybos nariu išrinktas Kęstutis Betingis

2014-04-18 d. vykusiame eiliniame visuotiniame UAB LITGAS akcininkų susirinkime nepriklausomu valdybos nariu išrinktas Kęstutis Betingis. Kęstutis Betingis išrinktas remiantis akcininko „Lietuvos energija“, UAB siūlymu, įgyvendinant Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. 1K-205. Kitų valdybos narių pareigas šiuo metu eina Liudas Liutkevičius, „Lietuvos energijos“ gamybos ir paslaugų direktorius  bei Darius Kašauskas, „Lietuvos energija“, UAB finansų ir iždo direktorius.