STATOIL and LITGAS plan to enter small scale LNG business jointly

Gamtinių dujų tiekimo ir prekybos bendrovė LITGAS, priklausanti energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“ planuoja žengti į naują veiklos sritį – mažos apimties SGD tiekimą ir bunkeriavimą. Šiuo metu LITGAS kartu su „Statoil“ analizuoja bendradarbiavimo šiose srityse galimybes ir iki antrojo ketvirčio pabaigos planuojama sutarti dėl bendros veiklos formos.

 

Mažos apimties SGD ir bunkeriavimo veikla leistų didinti SGD terminalo apkrovimą ir mažintų jo infrastruktūros išlaikymo sąnaudas, tenkančias Lietuvos vartotojams.

 

„Klaipėdos SGD terminalas šiuo metu yra vienintelis tokio dydžio terminalas Baltijos jūroje, galintis perpilti SGD į mažesnius bunkeriavimo laivus, kurie pildo keltus, konteinerinius ir kitokius SGD varomus laivus bei gabena dujas mažesniais kiekiais pramoniniams vartotojams. Sugriežtinus taršos jūroje reikalavimus, laivų savininkai pamažu pereina prie švaresnio kuro alternatyvų – SGD ar dyzelinio kuro. Klaipėdos SGD terminalas yra arčiau potencialių klientų nei kiti panašių galimybių ir dydžio terminalai, todėl žvelgiant iš šios perspektyvos, rinkoje turime konkurencinį pranašumą“, – sakė LITGAS generalinis direktorius Dominykas Tučkus.

 

Anot jo, bendrovė jau yra užmezgusi kontaktus su potencialiais klientais, su kuriais jau pradedami sudarinėti preliminarūs susitarimai.

 

SGD paklausa Baltijos regione auga ir abi kompanijos, vertindamos plėtrą šioje rinkoje, numato, jog ji išliks patraukli ir ateityje. Jau turėdamos suformuotą visą vertės grandinę su prieiga prie nuosavų SGD gamybos resursų, transportavimo pajėgumų ir Klaipėdos SGD terminalo LITGAS ir „Statoil“ tiki, kad esamas abiejų kompanijų bendradarbiavimas turėtų kurti sinergijas, kurios bus naudingos bendrai abiejų kompanijų veiklai mažos apimties SGD tiekimo rinkoje.

 

Bendradarbiavimo mažos apimties SGD ir bunkeriavimo srityse galimybės yra numatytos LITGAS ir „Statoil“ 2014 m. rugpjūtį pasirašytoje 5 metų trukmės sutartyje dėl būtinojo kiekio tiekimo.

 

Šiems planams įgyvendinti LITGAS skelbia viešąjį teisinių paslaugų pirkimą, kurio laimėtojas turėtų teikti konsultacijas įmonei dėl įvairių jungtinės veiklos modelių ir padėtų juos įgyvendinti.

 

Šaltinis: UAB LITGAS

 

Natural gas supply and trading company LITGAS, part of Lietuvos Energija energy company group, plans to enter a new field of activity – small scale LNG supply and bunkering.  Currently LITGAS together with Statoil are analyzing cooperation opportunities and plan to agree on the form of cooperation within the second quarter this year.

 

“The Klaipeda LNG terminal is the only LNG terminal of such size in the Baltic Sea capable to reload LNG to smaller LNG bunkering vessels, such as bunkering ferries, containerships and other LNG propelled vessels, as well as to supply gas to industrial customers in smaller quantities. As new regulations for sulphur emissions came in to force, ship owners are increasingly looking to LNG as a cleaner fuel. The Klaipeda LNG terminal is closer to our potential clients than other terminals with similar capabilities. We have a competitive advantage from that perspective”, says Dominykas Tuckus, CEO of LITGAS.

 

According to Mr. Tuckus, company already started discussions with potential clients and is seeking to conclude preliminary agreements.

 

The demand for LNG in the Baltic region is increasing and both companies believe that this market will be interesting in the future. Having already put in place a value chain with access to self-produced LNG, ship transport capacity and access to the Klaipeda terminal, Statoil and LITGAS believe that a cooperation between both companies should bring synergies that will benefit the potential cooperation between the two companies on small scale LNG distribution in the region.

 

Opportunity to cooperate in small scale LNG and bunkering areas was included in the 5 year LNG supply contract ensuring minimum regasification regime for the Terminal signed between LITGAS and Statoil in August 2014.

 

Source: LITGAS