LITGAS will supply gas for the third Estonian company

Gamtinių dujų tiekimo ir prekybos įmonė LITGAS, priklausanti valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“, didina gamtinių dujų tiekimo į Estiją apsukas ir pasirašė sutartį jau su trečia bendrove iš šios šalies – elektros energijos gamybos ir tiekimo įmone „VKG Energia“, priklausančia didžiausiai Estijos naftos ir chemijos produktų gamintojai iš naftingųjų skalūnų „Viru Keemia Grupp“. Šiai įmonei dujos iš Lietuvos, pasinaudojant LITGAS turimomis tranzito per Latviją galimybėmis, bus pradėtos tiekti kovo mėnesį.

 

LITGAS jau turi pasirašiusi sutartis su „Alexela Group“ įmone „Reola Gaas“, kuriai dujos jau tiekiamos, ir „Eesti Energia“ – jai dujos bus pradėtos tiekti nuo kovo pradžios. Iš viso 2015 metais į Estiją LITGAS planuoja patiekti iki 30 milijonų kubinių metrų dujų.

 

Praėjusią savaitę LITGAS pasirašė gamtinių dujų tranzito sutartį su „Latvijas gaze“. Dujos „VKG Energia“ bus transportuojamos naudojantis šios sutarties galimybėmis.

 

„Tai svarbios sutartys, rodančios, kad Baltijos šalių prekybos dujomis rinka žengia pirmuosius žingsnius. Per SGD terminalą sukūrus prieigą prie tarptautinės gamtinių dujų rinkos, o ateityje Latvijoje liberalizavus rinką, prekyba dujomis tarp šalių bus dar aktyvesnė, – sakė LITGAS generalinis direktorius Dominykas Tučkus. – Būdama šių pokyčių priešakyje, LITGAS sukaups patirties ir kontaktų, kas vėliau padės kovojant dėl lyderio pozicijų regiono prekybos dujomis rinkoje“.

 

LITGAS yra pasirašiusi 15 neįpareigojančių prekybos SGD sutarčių su kompanijomis, tiekiančiomis apie pusę viso pasaulio SGD, taip pat turi galimybes įsigyti gamtinių dujų rinkoje, iš kitų Lietuvos importuotojų.

 

Šaltinis: UAB LITGAS

The natural gas supply and trading company LITGAS, part of the state controlled Lietuvos Energija energy company group, is increasing supply of natural gas to Estonia and signed the contract already with the third company from this country, i.e. electricity production and supply company VKG Energia which belongs to the largest manufacturer of shale oil and chemicals in Estonia Viru Keemia Grupp. Supply of gas to this company from Lithuania by using the LITGAS’s possibilities of transit through Latvia will be started in March.

 

LITGAS has already signed the contracts with the company Reola Gaas from Alexela Group to which gas is already being supplied, and Eesti Energia to which supply of gas will be started from the beginning of March. In total, LITGAS expects supplying up to 30 million cubic meters of natural gas to Estonia in 2015.

 

Last week, LITGAS signed the agreement with Latvijas Gaze regarding transit of natural gas through Latvia. Gas will be transported to VKG Energia subject to this agreement.

 

“These important contracts show that the Baltic gas trading market takes its first steps. Having developed the access to the international natural gas market through the LNG terminal, and having liberalized the Latvian market in the future, gas trading among the countries will be even more active,” the General Manager of LITGAS Dominykas Tuckus said. “While being at the forefront of these changes, LITGAS will acquire more experience and contacts which will later help to fight for the leading positions in the regional gas trading market”.

 

LITGAS has 15 non-binding master trade agreements with companies supplying approximately half of world’s LNG and also has possibilities to buy natural gas from other Lithuanian importers.

 

Source: LITGAS