(Lietuviškai) LITGAS pasiūlė vidutinės gamtinių dujų įsigijimo kainos energijos gamintojams nustatymo tvarką

Paskirtasis tiekėjas, gamtinių dujų tiekimo ir prekybos įmonė LITGAS, priklausanti energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“, pateikė Valstybinei kainų ir energetikos kontrolės komisijai (VKEKK) derinti prognozuojamos gamtinių dujų įsigijimo kainos energijos gamintojams nustatymo tvarkos projektą. Pagal jį apskaičiuota į SGD terminalą tiekiamų dujų kaina 2015 metais siektų 1078 lito (312 euro) už tūkstantį kubinių metrų (30 euro/MWh pagal standartinį kaloringumą) ir būtų maždaug 160 litų (apie 46 eurais) mažesnė, nei vidutinė dujų importo kaina 2013 metais.

 

Ši kaina galios minimaliai SGD terminalo veiklai būtinam dujų kiekiui (0,54 mlrd. kub. metrų per metus), kurį pagal 5 metų sutartį nuo sausio 1 dienos tieks „Statoil“, ir kuris bus parduodamas valstybės reguliuojamiems energijos gamintojams.

 

„Importuojamų suskystintųjų gamtinių dujų kaina svyruos ir jos nustatyti tiksliai negalime. Tačiau šilumos gamintojams išreiškus pageidavimą žinoti prognozuojamas kitų metų dujų kainas ir siekdami sudaryti kuo geresnes sąlygas jiems prognozuoti savo finansinius srautus, pasiūlėme VKEKK visus metus taikyti vienodą, išlygintą kainą. Ją galime taikyti pasitelkdami įvairias finansavimo bei garantijų galimybes bei prisiimdami šiek tiek daugiau rizikos, – teigė LITGAS generalinis direktorius Dominykas Tučkus. – Mūsų parengtame tvarkos projekte numatytas skaidrus prognozuojamų kainų nustatymo mechanizmas, kuriame naudojamasis viešai prieinamais informacijos šaltiniais.“

 

Pagal tvarkos projektą, dujų įsigijimo kaina energijos gamintojams susidės iš dviejų dalių: gamtinių dujų pirkimo kainos ir technologinių sąnaudų, patirtų išdujinimo metu Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminale.

 

Sutarties su „Statoil“ kainodara yra susieta su Jungtinės Karalystės gamtinių dujų biržos „National Balancing Point“ (NBP) indekso verte. Todėl skaičiuojant prognozuojamą dujų pirkimo kainą bus naudojami 2014 ir 2015 metų faktiniai NBP indekso duomenys, o kur jų nėra – ateities sandorių kainos šioje biržoje. Su tvarkos projektu galima susipažinti čia: http://www.lrs.lt/pls/proj/dokpaieska.dok_priedas?p_id=499937.

 

„2015 metais susidarę kainų skirtumai – tarp patvirtintos ir faktinės dujų kainos – bus įvertinti tvirtinant 2016 metų tiekimo tarifus, – sakė D. Tučkus. – Esant reikšmingoms prognozuotų gamtinių dujų pirkimo kainų nukrypimams nuo faktinių einamųjų metų gamtinių dujų pirkimo kainų, einamųjų metų gamtinių dujų įsigijimo kaina energijos gamintojams gali būti perskaičiuojama ir iš naujo nustatoma metų eigoje.“

 

Dėl dujų sunaudojimo technologinėms reikmėms, kuris kiekvieną mėnesį gali keistis, gamtinių dujų įsigijimo kaina energijos gamintojams gali nežymiai svyruoti.

 

Papildomai prie prognozuojamos 1078 lito (312 euro) už tūkstantį kubinių metrų (30 euro/MWh) dujų įsigijimo kainos būtų pridėta su VKEKK suderinta paskirtojo gamtinių dujų tiekimo kaina. Ji 2015 metams bus ne didesnė nei 4,25 lito už megavatvalandę (MWh), arba 1,23 euro už MWh – apytiksliai 44,2 lito (12,8 euro) tūkstantį kubinių metrų, į kurią įeina finansavimo, balansavimo ir kitos veiklos sąnaudos.

 

Šaltinis: LITGAS