LITGAS will help ensuring an alternative supply of natural gas to Eesti Energia

Gamtinių dujų tiekimo ir prekybos įmonė LITGAS, priklausanti energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“, nuo kovo pradės tiekti gamtines dujas Estijos energetikos bendrovei „Eesti Energia“ ir taip padės jai diversifikuoti savo tiekimo šaltinius.

 

Tai jau antroji LITGAS sutartis dėl tiekimo į Estiją. Pirmoji buvo pasirašyta su „Alexela Group“ įmone „Reola Gaas“. Šiuo metu vyksta pokalbiai ir su kitomis Estijos įmonėmis.

 

Iš viso, 2015 metais į Estiją LITGAS planuoja patiekti iki 30 milijonų kubinių metrų dujų.

 

„Džiaugiamės, kad mums pavyko susitarti su viena didžiausių Estijos gamtinių dujų vartotojų – „Eesti Energia“ energetikos grupe ir padėti jai žengti pirmuosius žingsnius diversifikuojant savo tiekimo portfelį. Tikimės, kad mūsų bendradarbiavimas augs ir bus ilgalaikis“, – sakė LITGAS generalinis direktorius Dominykas Tučkus.

 

„Pirmosios bandomosios dujų partijos buvo patiektos į Estiją pernai gruodį, tuo patvirtinant, kad įmanoma prekiauti dujomis su alternatyviais importuotojais ir kad sistema veikia, – pažymėjo „Eesti Energia“ energijos prekybos departamento vadovas Heikko Mäe. – Atsižvelgiant į dabartinį reguliavimą ir įtemptą politinę situaciją, papildomi dujų tiekėjai yra neabejotinai svarbūs siekiant užtikrinti dujų tiekimo saugumą. Tai svarbu mums, kaip dujų pardavėjui, bet taip pat svarbu ir mūsų klientams“.

 

LITGAS yra pasirašiusi 15 neįpareigojančių prekybos SGD sutarčių su kompanijomis, tiekiančiomis apie pusę viso pasaulio SGD, taip pat turi galimybes įsigyti gamtinių dujų rinkoje, iš kitų Lietuvos importuotojų.

 

Šaltinis: UAB LITGAS

Natural gas supply and trading company LITGAS, part of Lietuvos Energija energy company group, has signed a natural gas supply contract with Estonia’s energy company Eesti Energia. LITGAS will start supplying gas in March and will help Eesti Energia to diversify its supply sources.

 

This is a second LITGAS contract regarding supply of natural gas to Estonia. The first one was signed with Reola Gaas from Alexela Group. LITGAS is also in talks with other Estonian companies.

 

LITGAS expects supplying up to 30 million cubic meters of natural gas this year to Estonia.

 

“We are delighted to have concluded an agreement with Eesti Energia, which is one of the largest natural gas consumers in Estonia and contributed to beginning of the diversification of Eesti Energia’s the supply portfolio. We hope our relations will develop further and into a long-lasting cooperation in gas supplies,” said Dominykas Tučkus, general manager of LITGAS.

 

“The first test quantities of gas were supplied to Estonia in December last year. Test supplies confirmed that it is possible to trade gas via alternative importers and that this system is working,” was pointed out by Heikko Mäe, the head of Eesti Energia energy trade department.

 

“Given today’s regulations and the tense political situation, additional gas suppliers are undoubtedly important for ensuring the security of gas supplies. It is equally important to us as a vendor of the gas, but also for our gas customers,” he added.

 

LITGAS has 15 non-binding master trade agreements with companies supplying approximately half of world’s LNG and also has possibilities to buy natural gas from other Lithuanian importers.

 

Source: LITGAS