LITGAS and Statoil prepare joint venture to enter the Baltic Sea small scale LNG market

[:lt]Gamtinių dujų tiekimo ir prekybos bendrovė LITGAS, priklausanti energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“, ir Norvegijos koncernas „Statoil“ ketvirtadienį Vilniuje pasirašė supratimo memorandumą dėl bendros įmonės, kuri plėtotų mažos apimties suskystintų gamtinių dujų (SGD) tiekimo veiklą, steigimo Lietuvoje.

 

Planuojama, kad naujoji bendrovė bus įkurta Lietuvoje jau šiais metais ir SGD aprūpins laivus, mažuosius terminalus Baltijos jūroje ir sunkvežimiais tiektų kurą sausumos klientams.

 

„Tai yra labai svarbus įvykis Lietuvos energetikos sektoriuje, kuris padės LITGAS diversifikuoti veiklą tarptautinėje rinkoje, – sakė LITGAS vadovas Dominykas Tučkus. – Padidėjusios apimtys Klaipėdos terminale mažintų infrastruktūros išlaikymo kaštus Lietuvos ir kitų Baltijos šalių gamtinių dujų vartotojams, o Klaipėda taptų viena iš lyderių Baltijos jūroje kuriamoje SGD rinkoje“.

 

„Tikime, kad mažos apimties SGD rinka Baltijos jūroje turi potencialo tapti komerciškai patrauklia. Mūsų abiejų kompanijų kompetencijos naujajai bendrovei suteiks geras startines pozicijas sėkmingai plėstis šioje rinkoje ir prisidėtų prie švaresnio kuro naudojimo Baltijos regione. Savaime aišku, dar prieš priimant galutinį sprendimą investuoti, turės būti gauti visi atitinkami reguliavimo institucijų ir korporatyviniai patvirtinimai“, – sakė „Statoil“ SGD veiklos plėtros vadovas Geir Heitmann.

 

Skaičiuojama, kad mažos apimties SGD rinka iki 2020 metų išaugs iki 0,5-1 mlrd. kubinių metrų per metus. Bendra LITGAS ir „Statoil“ įmonė turėtų geras galimybes aprūpinti šią augančią rinką SGD dėl patogios logistikos struktūros: vienos trumpiausių tiekimo grandinių regione ir tiekimo lankstumo. Tikimasi, kad bendra įmonė tiekimą pradės jau 2017 metų paskutinį ketvirtį ar anksčiau.

 

Bendros įmonės veiklai yra būtinas SGD gabenimo laivas dujovežis. Siekiant, kad jis būtų patiektas tuo metu, kai bendrovė bus pasiruošusi pradėti veiklą bei gavusi reikalingus reguliatorių patvirtinimus, jau buvo inicijuotos diskusijos su SGD dujovežių tiekėjais.

 

Galimybė bendradarbiauti bendrai plėtojant nedidelės apimties dujų prekybą buvo numatyta 5 metų tiekimo sutartyje, kurią LITGAS ir „Statoil“ pasirašė 2014 metų rugpjūtį, pagal šią sutartį yra užtikrinama būtinojo gamtinių dujų kiekio tiekimas į Klaipėdos SGD terminalą.

20150702-LITGAS-Statoil 20150702-LITGAS-Statoil-2

Šaltinis: LITGAS[:en]Natural gas supply and trading company LITGAS, part of Lithuania’s state owned energy holding Lietuvos Energija, and Statoil, leading global energy company in oil and gas production, signed a memorandum of understanding (MoU) on Thursday in Vilnius, Lithuania regarding establishment of a joint venture company in Lithuania to develop small scale LNG bunkering services.

 

The new joint venture company is planned to be established in Lithuania later this year and would supply LNG as a fuel to ships, small terminals in the Baltic Sea, and transport LNG by trucks to on-shore customers.

 

“This marks an important milestone in Lithuania’s energy industry and will enable LITGAS to diversify its activities internationally”, General Manager of LITGAS Dominykas Tuckus said. “Increased usage of the Klaipeda terminal will help to reduce infrastructure and maintenance costs incurred by the Lithuanian and Baltic gas consumers and position Klaipeda as an important hub in the Baltic LNG market”.

 

“We believe that the small scale LNG market in the Baltic Sea has the potential to become commercially attractive business opportunity. The combined competencies of the two companies put the joint venture in a position to successfully develop this market and contribute to the usage of environmentally cleaner fuel in the Baltic region. Naturally, all relevant regulatory and corporate approvals will need to be obtained prior to the final investment decision.” Geir Heitmann, Chief Origination Officer, LNG, Statoil, said.

 

It is predicted that Baltic Sea small scale LNG market can reach from 0.5 to 1 BCM a year by 2020. The joint venture company would be well positioned to supply this growing market due to convenient logistical setup capturing one of the shortest supply chains in the region and operational flexibility. The joint venture company is expected to start its small scale supply operations in the Q4 of 2017 or sooner.

 

Securing vessel capacity is an important prerequisite for the joint venture company and dialogue has been initiated with shipping companies with the aim to secure vessel capacity from the time the joint venture company becomes operational and received the final regulatory approvals.

 

The possibility to cooperate on joint development of small scale LNG bunkering services was identified in a 5-year supply contract signed by LITGAS and Statoil in August 2014, which is meant to provide baseload LNG supply for Klaipeda’s LNG terminal.

20150702-LITGAS-Statoil20150702-LITGAS-Statoil-2[:]