LITGAS and Lietuvos Duju Tiekimas will be merged

[:lt]Valstybės valdoma energetikos įmonių grupė „Lietuvos energija“ nutarė sujungti dvi savo antrines gamtinių dujų tiekimo bendroves „Lietuvos dujų tiekimą“ ir LITGAS. Tokiu būdu Lietuvoje bus sukurta viena stipri dujų tiekimo įmonė, sieksianti plėsti veiklą Baltijos regione.

 

Planams jau pritarė ir  „Lietuvos energijos“ akcininkė - Finansų ministerija.

 

Atlikta analizė rodo, kad viena įmonė galės geriau išnaudoti turimas gamtinių dujų tiekimo alternatyvas ir administracinius resursus, padidinti dujų tiekimo patikimumą, pasiūlyti klientams naujų paslaugų ir produktų.

 

Po susijungimo bendrovė vadinsis „Lietuvos dujų tiekimas“. Planuojama, kad ji perims ir paskirtojo suskystintųjų gamtinių dujų tiekėjo statusą, su juo susijusias pareigas bei teises.

 

Tuo tarpu LITGAS pavadinimas, kaip prekės ženklas, bus naudojamas „Lietuvos dujų tiekimo“ tarptautinėje veikloje. LITGAS, kaip atskira įmonė, jau padarė nemenką įdirbį užsienio rinkoje, todėl „Lietuvos energija“ nutarė, kad šį prekės ženklą reikia išnaudoti ir toliau.

 

„Sujungti to paties akcininko valdomas dvi gamtinių dujų tiekimo įmones yra logiškas sprendimas. Tai suteiks daugiau galimybių efektyvinti veiklą, lanksčiau siūlyti naujas paslaugas bei produktus Lietuvos ir kaimyninių šalių rinkose. Manau, kad bendra įmonė turės tvirtesnes pozicijas konkuruoti regione“, – teigė „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius dr. Dalius Misiūnas.

 

„Lietuvos dujų tiekimas“ po sujungimo užtikrins paskirtąjį gamtinių dujų tiekimą per suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalą, plės prekybą gamtinėmis dujomis regione, kartu su „Statoil“ plėtos mažos apimties SGD tiekimo veiklą, pavyzdžiui, tieks SGD kaip kurą laivams.

 

Abi bendrovės reorganizuojamos „Lietuvos energijai“ konsoliduojant savo veiklas ir taip siekiant padidinti efektyvumą, gerinti klientų aptarnavimą ir teikti jiems didesnės vertės paslaugas.

 

„Klientams svarbiausia, kad dujų tiekimas būtų patikimas ir saugus, o dujų kaina būtų prieinama. Dabar mes turime galimybę patys pasirinkti, iš kur pirkti dujas“ – pabrėžė D. Misiūnas.

 

Pasak „Lietuvos energijos“ vadovo, „Lietuvos dujų tiekimui“ bus keliamas tikslas tapti stipria regionine dujų tiekimo bendrove. Tokia galimybė atsiras liberalizavus dujų tiekimo veiklą visose Baltijos šalyse, Lietuvą sujungus dujotiekiu su Lenkija.

 

„Lietuvos dujų tiekimo“ ir LITGAS sujungimą numatoma užbaigti iki šių metų pabaigos.

 

Šaltinis: „Lietuvos energija“, UAB[:en]State controlled energy company group Lietuvos Energija decided to merge its two natural gas supply daughter companies: Lietuvos Duju Tiekimas and LITGAS. Such move will create one powerful gas supply company in Lithuania which will seek to expand its activities in the Baltic region.

 

The plans have already been approved by the Finance Ministry which is the shareholder of Lietuvos Energija.

 

The analysis carried out has revealed that one company will be able to use its natural gas supply alternatives and administrative resources better, increase the reliability of gas supply and offer its clients new services and products.

 

Following the merger, the company will be named Lietuvos Duju Tiekimas. According to plans, the company will also take over the status of the designated supplier of liquefied natural gas (LNG) and all related obligations and rights.

 

Meanwhile, the name LITGAS will be used as a trademark in the international activities carried out by Lietuvos Duju Tiekimas. As an individual company, LITGAS has already gained considerable experience in international markets, therefore, Lietuvos Energija decided to take advantage of this trademark further.

 

“The merger of two natural gas supply companies controlled by the same shareholder is a logical decision.  This will open new opportunities for making the operation of the company more effective and will allow us to offer new services and products in the Lithuanian market and the markets of the neighbouring countries in a more flexible manner. I believe the unified company will be able to compete in the region better,” Dr Dalius Misiunas, the chairman of the board and chief executive officer of Lietuvos Energija, said.

 

Following the merger, Lietuvos Duju Tiekimas will further guarantee the designated supply of natural gas via the LNG terminal in Klaipeda, expand natural gas trading capacity in the region, and develop small-scale activities of LNG supply in cooperation with Statoil, e.g., supply LNG as ship fuel.

 

Both companies are reorganised as Lietuvos Energija consolidates its activities seeking to increase efficiency, improve client service and provide the clients with higher value services.

 

“The only thing clients care about is reliable and secure gas supply and affordable gas price. We now can choose ourselves where to buy gas,” Mr Misiunas emphasised.

 

According to the CEO of Lietuvos Energija, the goal will be set for Lietuvos Duju Tiekimas to become a powerful gas supply company in the region. This will be possible once gas supply activities are liberalised in all Baltic countries and after a natural gas pipeline interconnection between Lithuania and Poland is completed.

 

The merger of Lietuvos Duju Tiekimas and LITGAS is planned to be finalised by the end of this year.

 

Source: Lietuvos Energija, UAB[:]