LITGAS obtained permission to trade in Estonian gas market

Gamtinių dujų tiekimo ir prekybos įmonė LITGAS, priklausanti valstybės valdomai energetikos įmonių grupei „Lietuvos energija“, gavo leidimą prekiauti dujomis Estijos rinkoje.

 

Estijos konkurencijos tarnyba suteikė išimtį LITGAS, kad ši galėtų prekiauti gamtinėmis dujomis Estijos rinkoje be papildomos licencijos.

 

„Tokia galimybė leis bendrovei priartėti prie potencialių klientų, kurie iki šiol turėdavo pasirūpinti gamtinių dujų transportavimu nuo Estijos ir Latvijos sienos. Tai didelis palengvinimas mums, ir reiškia, kad galime sparčiau judėti į priekį“, – sakė LITGAS generalinis direktorius Dominykas Tučkus.

 

LITGAS prašymą pateikė sausio pradžioje. Suteiktas leidimas leidžia veikla užsiimti nuo leidimo gavimo dienos.

 

„Šiuo metu aktyviai ieškome klientų Estijoje, tad šis leidimas mums atverią kelią toliau žengti į Estijos rinką, kadangi matome galimybę didinti pardavimus Baltijos šalyse, tarp jų ir Estijoje“, – sakė D. Tučkus.

 

LITGAS viena pirmųjų Lietuvoje jau pasirašė gamtinių dujų tranzito per Latviją į Estiją sutartį su „Latvijas gaze“. Nuo vasario pirmosios dienos LITGAS tiekia gamtines dujas Estijos „Alexela Group“ įmonei „Reola Gaas“, nuo kovo pradės tiekti dujas vienai didžiausių Estijos gamtinių dujų vartotojų „Eesti Energia“ bei elektros energijos gamybos ir tiekimo įmonei „VKG Energia“, kuri priklauso didžiausiai Estijos naftos ir chemijos produktų gamintojai „Viru Keemia Grupp“.

 

„Šiuo metu vyksta pokalbiai su kitais potencialiais klientais ir tikimasi pasirašyti naujų sutarčių“, – sakė D. Tučkus.

 

2015 metais į Estiją LITGAS planuoja patiekti iki 30 milijonų kubinių metrų dujų.

 

LITGAS yra pasirašiusi 15 neįpareigojančių prekybos SGD sutarčių su kompanijomis, tiekiančiomis apie pusę viso pasaulio SGD, taip pat turi galimybes įsigyti gamtinių dujų rinkoje, iš kitų Lietuvos importuotojų.

 

Šaltinis: UAB LITGAS

The natural gas supply and trading company LITGAS, part of the state controlled Lietuvos Energija energy company group, was authorized to trade in the Estonian gas market.

 

Estonian Competition Authority granted the permission to LITGAS. The permission enables LITGAS to trade natural gas in Estonian market without an additional license.

 

“This opportunity will allow the company to get closer to potential customers, who until now had to take care of the transportation of natural gas from the Estonian and Latvian border. This is great facilitation to us and means that we can move forward faster”, the General Manager of LITGAS Dominykas Tuckus said.

 

LITGAS submitted the request in January. Granted permission will allow LITGAS to engage in activities from the date of reception.

 

LITGAS is one of the first companies in Lithuania which has already signed a contract with Latvijas Gaze to transit natural gas through Latvia to Estonia. LITGAS already supplies natural gas Estonian Alexela Group company Reola Gaas from beginning of February, and it will start supplying gas to one of the largest natural gas consumers Estonian Eesti Energia and electricity production and supply company, VKG Energia, which belongs to the largest Estonian petroleum and chemical products manufacturers Viru Chemical Grupp from March.

 

“There are ongoing discussions with other potential customers and we are expected to sign new contracts,” said D. Tuckus.

 

In total, LITGAS expects supplying up to 30 million cubic meters of natural gas to Estonia in 2015.

 

LITGAS has 15 non-binding master trade agreements with companies supplying approximately half of world’s LNG and also has possibilities to buy natural gas from other Lithuanian importers.

 

Source: LITGAS