(Lietuviškai) LITGAS 2016 metais sėkmingai mažino sąnaudas ir gamtinių dujų vartotojų išlaidas

[:lt]Paskirtasis tiekėjas, gamtinių dujų prekybos įmonė LITGAS, priklausanti „Lietuvos energijos“ įmonių grupei, 2016 metais savo veiklos ir finansavimo sąnaudas sumažino 37 proc. iki 2,1 mln. eurų.

 

„Didžiausią įtaką bendrovės finansinių sąnaudų mažėjimui turėjo pernai pasirašytos naujos kreditavimo sutartys dėl paskirtojo tiekimo finansavimo paslaugų palankiomis sąlygomis“, – teigė LITGAS l.e.p. generalinis direktorius Vytautas Čekanavičius.

 

2016 metais bendrovė reguliuojamiems energijos gamintojams patiekė apie 3,6 TWh gamtinių dujų. Vidutinė metinė SGD, tiekiamų pagal paskirtojo tiekimo sutartį, kaina 2016 metais sumažėjo 33 proc. palyginus su 2015 metais.

 

Bendrovės pajamos 2016 metais mažėjo apie 51 procentu – iki 101,78 mln. eurų. Tai sąlygojo pasikeitusi įstatyminė bazė – paskirtojo tiekimo modelis bei persiderėta sutartis su „Statoil“, kurioje buvo trečdaliu sumažintas metinis įsigyjamų SGD kiekis.

 

LITGAS pelnas prieš mokesčius siekė 10,4 mln. eurų (2015 m. – 5,8 mln. eurų), po mokesčių – 8,9 mln. eurų (4,9 mln. eurų). Grynasis pelnas išaugo dėl didesnės surinktos papildomos saugumo dedamosios, kurios didžioji dalis susidarė 2016 m. sausio-balandžio mėnesiais, apskaičiuota 2015 metų pabaigoje pagal senosios sutarties su „Statoil“ sąlygas.

 

Šią sumą Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (VKEKK) yra jau įvertinusi skaičiuodama 2017 m. papildomą saugumo dedamąją ir atitinkamu dydžiu ją sumažindama. Atitinkama suma sumažės 2017 m. bendrovės pajamos ir pelnas.

 

2016 m. 1-9 mėn. patirtos sąnaudos VKEKK buvo įvertintos ir įtrauktos į 2017 m. paskirtojo tiekėjo dujų tiekimo kainą. 2016 m. 10-12 mėn. patirtos sąnaudos susijusios su reguliuojama veikla VKEKK bus įvertintos 2017 m. pabaigoje ir įtrauktos į 2018 m. paskirtojo tiekėjo dujų tiekimo kainą.

 

Svarbiausi 2016 metų LITGAS įvykiai

  • 2016 m. vasario 18 d. pasirašyta atnaujinta paskirtojo tiekimo sutartis su Norvegijos įmone „Statoil“. Sutarties pakeitimai leido daugiau nei  trečdaliu sumažinti Klaipėdos SGD terminalo išlaikymo sąnaudas, o tuo pačiu – energijos kainas galutiniams vartotojams. Po sutarties pasirašymo 2016 m. kovo 23 d. buvo atnaujintas 2016 m. papildomos saugumo dedamosios tarifas – saugumo dedamoji sumažinta nuo 510,16 Eur/(MWh/parą/metus) iki 315,97 Eur/(MWh/parą/metus). LITGAS dalis saugumo dedamojoje sumažėjo nuo 249,65 iki 69,96 Eur/(MWh/parą/metus)
  • 2016 m. balandžio 15 d. pasirašyta sutartis su AB SEB banku dėl ilgalaikio (iki 2024 metų pabaigos) 84,7 mln. Eur akredityvo suteikimo Bendrovei. Taip pat pasirašyta 70 mln. Eur 3 metų trukmės kredito linijos sutartis su „Swedbank“, AB. Palankesnės finansavimo sąlygos leidžia sumažinti reguliuojamos veiklos sąnaudas.
  • 2016 m. rugsėjo 15d. LITGAS ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“ ir Norvegijos „Statoil“ pasirašė sutartį, pagal kurią įmonės bendradarbiauja Klaipėdos SGD terminale siūlydamos patikimo ir lankstaus didmeninio SGD tiekimo paslaugas, tuo prisidėdamos prie mažos apimties SGD rinkos Baltijos regione plėtros. Pasirinktas verslo modelis apima SGD moduliavimo paslaugas SGD terminale ir gamtinių dujų tinkle, kurias teikia LITGAS ir UAB „Lietuvos dujų tiekimas“, bei didmeninį SGD tiekimą iš Klaipėdos SGD terminalo, kuriuo rūpinasi „Statoil“, klientams, kurie toliau šias dujas paskirstys mažos ir vidutinės apimties SGD sektoriuje Baltijos jūros regione.
  • 2016 m. spalio 3 d. „Lietuvos energija“, UAB įsigijo 33,33 proc. LITGAS akcijų dalį (15 mln. paprastųjų vardinių akcijų) iš AB „Klaipėdos nafta“ ir tapo vienintele įmonės akcininke.
  • 2016 m. lapkričio 15 d. VKEKK patvirtino LITGAS  suplanuotas 2017 metų reguliuojamosios veiklos sąnaudas, kurios beveik 40 proc. mažesnės, nei 2016 metams patvirtintos sąnaudos. Didžiausią tam įtaką turėjo apie 75 proc. numatomos mažinti veiklos finansavimo sąnaudos – nuo 2,5 iki 0,62 mln. eurų.

[:]