Naujienos

„Lietuvos energijos“ paramos fondas šįmet parems 19 projektų bei veiklų

Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ paramos fondas šiais metais paramą skirs 19 projektų ir veiklų, kuriems bus išdalinta beveik 600 tūkst. eurų. Iš viso paramos fondas sulaukė 90 paraiškų, kurios buvo vertintos pagal nustatytus kriterijus bei prioritetus.

Šiais metais prioritetinėmis paramos skyrimo sritimis nacionaliniu lygiu fondo valdyba, pritarus tarybai, nustatė onkologinėmis ligomis sergančių vaikų, sporto ir kultūros rėmimą.

Nacionaliniu lygiu parama buvo skirta paramos ir labdaros fondo „Mamų unija“ projektui „Šeimos namučiai“, Lietuvos neįgaliųjų dalyvavimui parolimpinėse žaidynėse (Lietuvos neįgaliųjų sporto federacija), Š. Marčiulionio krepšinio akademijai ruošiančiai krepšinio talentus jaunučių, jaunių ir Lietuvos nacionalinei vyrų krepšinio rinktinei, Kauno vyrų krepšinio klubui „Žalgiris“, Šv. Kristoforo kamerinio orkestro plėtrai, siekiant didinti kultūros prieinamumą Lietuvos gyventojams bei Baltijos pažangių technologijų instituto renginiui „Tyrėjų naktis 2015“.

Regioniniu lygiu parama skirstyta bendruomenių, kurių artimoje aplinkoje veikia grupės įmonės, socialiniams, švietimo, meno, kultūros, mokslo ir sporto (išskyrus ekstremalų ir padidintos rizikos sportą) projektams, veikloms.

Regioniniu lygiu „Lietuvos energijos“ paramos fondas parems Elektrėnų rajono savivaldybės projektą „Pamatyk – Sužinok – Dalyvauk“, ledo ritulio klubą „Energija“, Rietavo kraštiečių klubo inicijuotą paminklo M.K. Oginskiui ir jo palikuonims sukūrimo projektą, XX-ąjį Pažaislio muzikos festivalį, asociacijos „TEDxVilnius“ organizuojamus renginius „TEDxVilnius 2016“ ir „TEDxKids@Vilnius 2016“, Lietuvos vaikų ir jaunimo centro projektą „Darni mokykla“ bei UNICEF vaikų bėgimo renginį „Už kiekvieną vaiką“.

Sprendimus dėl nacionalinio ir regioninio lygio paramos skyrimo priėmė paramos fondo valdyba, juos patvirtino fondo taryba.

Papildomai „Lietuvos energijos“ paramos fondas skyrė nedidelės apimties paramos sumas kitiems projektams ir veikloms, kurie atitiko fondo tikslus ir kryptis. Nuspręsta paremti Baltijos pažangių technologijų instituto eksperimentinę tyrimų laboratoriją „Mokslo pieva“, gaisro nuniokotos Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios sutvarkymą, VšĮ „Kretingos rajono futbolas“ inicijuotą futbolo vystymo Kretingos rajone projektą, Kvėdarnos bendruomenės centro projektą „Elektra – žmogaus draugas“, Dingusių žmonių šeimų paramos centro Nacionalinės karštosios linijos 116000 dėl dingusių vaikų Lietuvoje veiklą.

Vertinant paraiškas atsižvelgta į veiklos ar projekto kokybę, tikslų realumą ir uždavinių aiškumą, kūrybingumą, kuriamą vertę, atitikimą „Lietuvos energijos“ grupės strategijai, fondo veiklos tikslams ir prioritetams.

„Lietuvos energijos“ paramos fondas su paramos gavėjais pasirašys sutartis, kuriose bus įtvirtinta, jog parama gali būti naudojama tik pagal projekto ar veiklos paskirtį, biudžetą ir visos išlaidos pagrindžiamos apskaitos dokumentais. Taip pat bus numatytas paramos panaudojimo nepriklausomas auditas, kuris bus atliekamas ne vėliau kaip per 2 mėnesius pasibaigus projektui ar veiklos vykdymo terminui.

Įgyvendinus projektą ar pasibaigus veiklos vykdymo laikotarpiui paramos fondui gavėjai turės pateikti ataskaitą apie projekto ar veiklos įgyvendinimą: pasiektus tikslus, rezultatus, paramos panaudojimą ir kt.