LNG from Lithuania will be supplied to Estonia and Poland

[:lt]„Lietuvos energijos“ grupės gamtinių dujų prekybos įmonės LITGAS ir „Lietuvos dujų tiekimas“ įgyvendins pirmąjį Lietuvoje didelį suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) tiekimo sausuma sandorį – parduotas SGD iš Klaipėdos antžeminio SGD terminalo vartotojams įvairiose šalyse gabens net 100 specialių autodujovežių.

 

Gruodžio viduryje „Lietuvos energijos“ grupės įmonės, bendradarbiaudamos su „Shell“, iš „Independence“ laivo saugyklos patieks apie 4000 kubinių metrų SGD į Klaipėdos mažos apimties SGD terminalą. Iš jo šios dujos bus patiektos 4 kompanijoms. SGD iš Klaipėdos autodujovežiais bus gabenamos į Druskininkus, taip pat Lenkiją bei Estiją.

 

„Džiugu, kad tik pabaigus SGD perkrovos stotelės testavimą ir ją pradėjus eksploatuoti iš karto turime visą veikiančią SGD tiekimo grandinę. Iš Klaipėdos dujos tiekiamos ir į spalį pradėjusią veikti SGD stotelę Druskininkuose. Kartu Lietuva tampa svarbia mažos apimties SGD tiekimo žaidėja regione ir taip prisideda prie konkurencingesnio dujų tiekimo mūsų vartotojams“, – sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.

 

„Mes turime sukaupę ekspertines žinias ir patirtį didelės apimties SGD tiekimo rinkoje, organizuojant tiekimą į terminalus bei suprantame rinkos dalyvių poreikius. Pasinaudodami tuo veikiame kaip tiekimo partneris, agreguojantis mažesniųjų rinkos dalyvių, kuriems atskirai būtų sudėtinga užsitikrinti konkurencingas tiekimo sąlygas, poreikius“, – teigė „Lietuvos energijos“ gamybos ir paslaugų direktorius, LITGAS ir „Lietuvos dujų tiekimo“ valdybų pirmininkas Dominykas Tučkus.

 

Pasak jo, toks tiekimo optimizavimas sudaro sąlygas pasiūlyti SGD klientams patrauklesnėmis kainomis, nei jie galėtų gauti pirkdami atskirai, o LITGAS ir „Lietuvos dujų tiekimui“ – užsitikrinti konkurencingumą Baltijos šalių SGD tiekimo sausuma rinkoje ir net sėkmingai konkuruoti kitų terminalų bei skystinimo gamyklų namų rinkose.

 

Gabenimas autodujovežiais prasidės gruodžio pabaigoje ir truks iki kitų metų kovo. Tai bus antrasis SGD tiekimas sausuma iš Klaipėdos mažos apimties SGD terminalo.

 

Spalio mėnesį LITGAS ir „Lietuvos dujų tiekimas“ kartu įgyvendino ir pirmąjį SGD tiekimo sausumą sandorį, kurio metu keli šimtai kubinių metrų SGD buvo patiekta Lenkijos „Duon“ kompanijai.

 

Šis sandoris taip pat padidins mažos apimties SGD perkrovos iš „Independence“ į nedidelius dujovežius sandorių skaičių iki šešių. Visi jie įgyvendinti šiais metais „Lietuvos energijos“ grupės įmonių LITGAS ir „Lietuvos dujų tiekimo“. Iš viso jais bus realizuota apie 44 tūkst. kubinių metrų SGD (25,5 mln. kubinių metrų arba apie 293 GWh), o Klaipėdos uostui ir SGD terminalui atneš apie 385 tūkst. eurų papildomų pajamų.[:en]The liquefied natural gas supplier LITGAS and the natural gas trading company Lietuvos Duju Tiekimas, both of which belong to the Lietuvos Energija group, will implement Lithuania’s first large deal of supplying liquefied natural gas (LNG) by land. The LNG will be transported from Klaipeda to consumers in Estonia, Poland, and Lithuania by as many as 100 LNG trucks.

 

In mid-December, LITGAS and Lietuvos Duju Tiekimas, cooperating with Shell, will supply approximately 4000 cubic meters of LNG from “Independence” floating storage unit to Klaipeda’s small-scale onshore LNG terminal. From there it will be supplied for four companies – LNG will be transported by trucks to Estonia, Poland, and Druskininkai town in Lithuania.

 

“We are glad that once the commissioning of the small-scale onshore LNG reloading station has been completed and the commercial operation has started, we already have the full operational LNG supply chain. The LNG station in Druskininkai that started operating in October will be supplied with gas from Klaipėda. Lithuania is becoming an important player in the Baltic small-scale LNG supply market, and thus contributes to a more competitive supply of gas to our consumers,“ said Lithuanian Minister of Energy Zygimantas Vaiciunas.

 

“We have accumulated a lot of expertise and experience in the large-scale LNG supply market, as well as in organising the supply to terminals, and understanding the needs of market participants. This allows us to operate as a partner in supply by aggregating the needs of market participants, who would find it difficult to secure themselves to competitive supply conditions on their own,” said Dominykas Tuckus, Director of Production and Services at Lietuvos Energija, and Chairman of boards of LITGAS and Lietuvos Duju Tiekimas.

 

According to him, such way of optimising the supply provides an opportunity to offer LNG to clients at a more favorable price than they would get by purchasing it on their own, and to LITGAS and Lietuvos Duju Tiekimas – to secure a competitive edge in the Baltic onshore LNG supply market, and even successfully compete in the home markets of other terminals and liquefaction plants. Transportation by LNG  trucks will commence in late December and will last until March next year. This will be the second time LNG is delivered by land from the small-scale LNG terminal of Klaipeda.

 

In October, LITGAS and Lietuvos Duju Tiekimas have also jointly implemented the first transaction of supplying LNG by land, which resulted in the provision of several hundred cubic meters of LNG to the Polish company Duon.

 

The latest deal will also increase the number of LNG reload deals from “Independence” to small-scale LNG carriers to six. All of said transactions were implemented this year by LITGAS and Lietuvos Duju Tiekimas, both of which belong to the Lietuvos Energija group.[:]