Naujienos

„Lietuvos energijos“ grupė stiprina investuotojų pasitikėjimą – skelbia dividendų politiką

Valstybės valdomos energetikos įmonių grupės „Lietuvos energija“ valdyba patvirtino dividendų politiką, kuria visoms grupės įmonėms nustatomi vienodi dividendų išmokėjimo principai. Vadovaujantis nauja tvarka visos grupės įmonės dividendų skyrimą planuos atsižvelgdamos į nuosavo kapitalo grąžos lygį bei uždirbtą grynąjį pelną. Viešai deklaruojama dividendų politika investuotojams leis aiškiai planuoti ilgalaikę grąžą iš investicijų į „Lietuvos energijos“ grupės įmonių kapitalą, o pačias grupės įmones skatins siekti geresnių finansinių rezultatų, tuo padidinant nuosavo kapitalo grąžą.

„Kiekviena „Lietuvos energijos“ grupės įmonė siekia kurti grąžą savo akcininkams: tiek didžiausiam tarp jų – Lietuvos valstybei, tiek privatiems investuotojams, dalyvaujantiems pagrindinių grupės įmonių mažumos kapitale. Dividendų politika įtvirtins pastaraisiais metais nuosekliai vykdytą dividendų mokėjimo praktiką, apibrėš vieningus ir aiškius pelno paskirstymo kriterijus. Tai dar vienas žingsnis didesnio skaidrumo link. Viešai deklaruodami dividendų politiką kuriame dar didesnį ir ilgalaikį esamų bei potencialių investuotojų pasitikėjimą grupe“, – teigia dr. Dalius Misiūnas, „Lietuvos energijos“ valdybos pirmininkas ir generalinis direktorius.

Anot jo,  dividendų politika taip pat užtikrins, kad dalis „Lietuvos energijos“ grupės įmonių uždirbto pelno bus reinvestuota, tuo prisidedant prie grupės įmonių vertės didinimo.

„Lietuvos energija“ per 2016 m. į valstybės biudžetą sumokėjo 97.2 mln. eurų dividendų. Listinguojamos grupės bendrovės per 2016 m. išmokėjo 70.43 mln. eurų dividendų.

Pagal naujai patvirtiną dividendų politiką, „Lietuvos energijos“ įmonėms siūloma skirti pelno dalį dividendams už finansinius metus ar trumpesnį negu finansiniai metai laikotarpį, atsižvelgiant į nuosavo kapitalo grąžą, finansines bendrovių galimybes mokėti dividendus, valstybei svarbių ekonominių projektų vykdymą bei kitas aplinkybes. Kiekviena įmonė dividendams turėtų skirti nuo 60 iki 85 proc. savo grynojo pelno, priklausomai nuo nuosavo kapitalo grąžos dydžio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje.

Dividendų „Lietuvos energijos“ grupės įmonė neprivalės skirti tuo atveju, jeigu bus patyrusi grynąjį nuostolį. Taip pat dividendų grupės įmonė nemokės, jei jos finansinės skolos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje yra lygios arba didesnės nei keturių tos įmonės paskutinių dvylikos mėnesių, skaičiuojant nuo ataskaitinio laikotarpio pabaigos, EBITDA suma. Dividendai nebus mokami, jei grupės įmonės nuosavas kapitalas, išmokėjus dividendus, taptų mažesnis už jos įstatinio kapitalo, privalomojo rezervo, perkainojimo rezervo ir rezervo savoms akcijoms įsigyti sumą, o taip pat ir tuo atveju, jei įmonė yra nemoki arba išmokėjusi dividendus tokia taptų.

Grupės įmonės dividendų galės nemokėti ir tuo atveju, jei jų finansinės skolos ir nuosavo kapitalo santykis yra lygus arba didesnis nei 1,0.

Su „Lietuvos energijos“ įmonių grupės dividendų politika galima susipažinti čia.

Šaltinis: „Lietuvos energija“, UAB