Naujienos

„Lietuvos dujų tiekimo“ verslo klientams – patogus pajėgumų deklaravimas

Pirmaujanti gamtinių dujų tiekimo bendrovė „Lietuvos dujų tiekimas“, priklausanti „Lietuvos energijos“ grupei, savo verslo klientams pasiūlė maksimalius 2016 metų vartojimo pajėgumus patogiai deklaruoti klientų internetinėje savitarnos sistemoje. Ši prievolė atsirado pakeitus suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalo veiklos sąnaudų paskirstymo modelį.

Maksimalius pajėgumus, kurių gali prireikti užtikrinti pikinius poreikius, reikės deklaruoti iki gruodžio 14 dienos. Faktiniams pikiniams pajėgumų poreikiams viršijus deklaruotus, kitąmet būtų taikoma didesnė papildoma dedamoji.

Siekiant tolygiau paskirstyti gamtinių dujų tiekimo saugumą užtikrinančio SGD terminalo ir jo veiklos reguliuojamąsias sąnaudas visiems naudos gavėjams – sistemos naudotojams, buvo pakeistas SGD terminalo įstatymas bei Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas. Pakeitimais buvo įteisinta papildoma dedamoji prie gamtinių dujų perdavimo kainos, kuri bus taikoma už gamtinių dujų vartojimo pajėgumus – didžiausią dujų paros kiekį, reikalingą maksimaliems poreikiams užtikrinti, o nebuitiniams vartotojams nustatyta pareiga maksimalius vartojimo pajėgumus šiuos deklaruoti savo tiekėjams.

„Esame įsipareigoję savo klientams būti partneriu, kuriuo jie gali pasitikėti, ir kurio paslaugomis jiems būtų patogu naudotis. Todėl nuolat ieškome būdų, kaip sudėtingus dalykus paversti paprastais, – teigė „Lietuvos dujų tiekimo“ generalinis direktorius Mantas Mikalajūnas. – Atsiradus naujiems įpareigojimams, pasiūlėme nesudėtingą įrankį, kuris bus vertinga pagalba daugiau nei 500 mūsų stambiausių verslo klientų pateikiant reikiamą informaciją.“

Specialią pajėgumų deklaravimo formą klientai galės rasti prisijungę prie nuosavos erdvės „Lietuvos dujų tiekimo“ internetinėje savitarnos sistemoje adresu https://deklaravimas.dujos.lt/juridiniai/. Joje nurodyti visi kliento objektai, į kuriuos tiekiamos gamtinės dujos. Klientams reikės tik įrašyti maksimalų paros gamtinių dujų poreikį (kilovatvalandėmis per parą) ateinantiems metams kiekvienai kasdienės apskaitos vietai atskirai. Čia pat klientai gali rasti savo istorinius suvartotų dujų duomenis ir tuo remdamiesi prognozuoti kitų metų vartojimo pajėgumus.

Nekasdienės apskaitos vietoms vartojimo pajėgumus nustatys dujų skirstymo sistemos operatorius. Konkretus pajėgumų dydis nustatomas kalendoriniams metams.

„Vartojimo pajėgumai yra naujas elementas kainodaroje, todėl norėtume atkreipti dėmesį, kad deklaruojamas dydis dažnu atveju neturėtų sutapti su užsakomais perdavimo paslaugos pajėgumais. Vartojimo pajėgumai deklaruojami pagal maksimalų galimą paros poreikį ir yra užsakomi metams, tuo tarpu perdavimo paslaugų pikinius poreikius galima dengti trumpalaikių pajėgumų pagalba“, – sako M. Mikalajūnas.

Pasibaigus 2016 metams, deklaruoti pajėgumai bus palyginami su faktiniu vartojimu ir, pastarajam viršijus deklaruotus duomenis, mokėjimai už pajėgumus bus perskaičiuoti. Faktiniam vartojimui viršijus deklaruotus pajėgumus daugiau nei 5 procentais, remiantis teisės aktais, papildoma dedamoji bus padidinta 10 proc.

Vartojimo pajėgumus „Lietuvos dujų tiekimas“ turės surinkti iki 2015 m. gruodžio 14 dienos. Nedeklaravus pajėgumų iki šios datos, juos, remdamasis 3 metų didžiausiu paros sunaudojimu, nustatys gamtinių dujų sistemos operatorius, prie kurio tinklo yra prisijungęs klientas.