(Lietuviškai) Konsultavimo paslaugų, susijusių su tiekiamų suskystintų gamtinių dujų įvertinimu ir testavimu, pirkimo laimėtojas – ITS Testing Services (UK) Limited

UAB LITGAS informuoja, kad 2014 m. balandžio 24 dieną nustatytas konsultavimo paslaugų, susijusių su tiekiamų suskystintų gamtinių dujų įvertinimu ir testavimu, pirkimo laimėtojas – ITS Testing Services (UK) Limited, su kuriuo ketinama sudaryti paslaugų teikimo sutartį.

 

Sutarties trukmė – iki visiško šalių įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus. Bendra Sutarties vertė įskaitant ir dalinį išlaidų padengimą - mažesnė kaip 200 000,00 Lt be PVM. Subteikėjų pasitelkti nenumatoma.