AB Klaipėdos Nafta has transferred the LNG procurement to UAB LITGAS

2013 m. rugsėjo 10 d. AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) ir UAB LITGAS (toliau – LITGAS) pasirašė Susitarimą dėl SGD pirkimo perdavimo-priėmimo (toliau – Susitarimas), kuriuo Bendrovė nuo Susitarimo pasirašymo dienos perleido LITGAS visas Bendrovės funkcijas, teises ir pareigas, susijusias su suskystintųjų gamtinių dujų (toliau – SGD) prekybos ir gamtinių dujų tiekimo veikla.

 

On 10 September 2013 AB Klaipėdos Nafta (hereinafter, the Company) and UAB LITGAS (hereinafter, LITGAS) signed the Agreement on Transfer – Acceptance of LNG Procurement (hereinafter, the Agreement), whereby the Company transferred all the functions, rights and obligations of the Company in connection with liquefied natural gas (hereinafter, LNG) trade and natural gas supply activities to LITGAS as from the Agreement signature date.

 

Susitarimo pagrindu LITGAS, Bendrovės įsteigta SGD prekybos ir gamtinių dujų tiekimo veiklai vykdyti, toliau tęs SGD pirkimą, kurio tikslas yra sudaryti SGD pirkimo sutartį. Pageidavimą dalyvauti SGD pirkime, apie kurį Bendrovė viešai paskelbė 2012 m. spalio mėnesį, išreiškė 16 kompanijų.

 

Numatoma, kad LITGAS kontrolė artimiausiu metu bus perleista „Lietuvos energija“, UAB siekiant įgyvendinti Europos Sąjungos trečiojo energetikos paketo dėl Europos Sąjungos gamtinių dujų ir elektros energijos rinkų bei LR elektros energetikos įstatymo reikalavimus atskirti energijos tiekimo ir gamybos veiklas nuo perdavimo veiklos bei vadovaujantis LR Vyriausybės 2013 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 730.

 

Šaltinis: AB „Klaipėdos nafta“

Following the Agreement, LITGAS, which is a subsidiary established by the Company for performance of the LNG trade and natural gas supply activities, will continue LNG procurement, the purpose of which is to enter into the LNG procurement contract. 16 companies have expressed their interest in participating in the LNG procurement, a public notice of which was given by the Company in October 2012.

 

It is planned that the control over LITGAS will soon be transferred to Lietuvos Energija, UAB following Resolution No. 730 of the Government of the Republic of Lithuania, dated 21 August 2013, in order to implement the requirements of the Third Energy Package of the European Union regarding natural gas and electricity markets of the European Union and of the Law of the Republic of Lithuania on Electricity to unbundle energy supply and production and energy transmission activities.

 

Source: AB Klaipėdos Nafta