AB Klaipėdos Nafta establishes UAB LITGAS

AB „Klaipėdos nafta“ (toliau – Bendrovė) praneša, kad 2012 m. gruodžio 17 d. buvo įsteigta ir įregistruota Bendrovės dukterinė bendrovė – uždaroji akcinė bendrovė - UAB LITGAS, kuri, kaip numatoma, vykdys suskystintų gamtinių dujų prekybos ir / arba tiekimo veiklą. Bendrovei priklauso 100 procentų UAB LITGAS akcijų. UAB LITGAS įstatinis kapitalas, kuris sudaro 1 mln. litų, buvo suformuotas Bendrovės piniginiu įnašu.

 

AB Klaipėdos Nafta (hereinafter, the “Company”) hereby informs that on 17 December 2012 it has established and registered a new subsidiary – a closed stock company – UAB LITGAS, which, as foreseen, shall execute the activities of trade and/ or supply of the liquefied natural gas. The Company owns 100 percent of shares of UAB LITGAS. The authorised capital at the amount of LTL 1 million of UAB LITGAS has been formed by monetary contribution of the Company.

 

UAB LITGAS įsteigta vadovaujantis 2012 m. lapkričio 16 d. Bendrovės valdybos sprendimu įsteigti uždarąją akcinę bendrovę – UAB „Dujų tiekimas”. Atsižvelgiant į tai, jog iš esmės steigiama bendrovė savo veikloje daugiausia turės bendradarbiauti būtent su užsienio kompanijomis, Bendrovės valdyba 2012 m. gruodžio 6 d. sprendimu pakeitė dukterinės bendrovės pavadinimą iš UAB „Dujų tiekimas“ į UAB LITGAS.

 

Pradiniu veiklos laikotarpiu UAB LITGAS valdybos nariais išrinkti Bendrovės valdybos nariai: Inga Černiuk, Mindaugas Jusius, Rytis Ambrazevičius, Rokas Masiulis ir Arvydas Darulis, UAB LITGAS generaliniu direktoriumi paskirtas Bendrovės generalinis direktorius Rokas Masiulis.

 

Planuojama, kad gamtinių dujų tiekimo veiklą UAB LITGAS pradės vykdyti nuo suskystintųjų gamtinių dujų terminalo veiklos pradžios, įvykdžius teisės aktų keliamus reikalavimus.

 

Šaltinis: AB „Klaipėdos nafta“

UAB LITGAS has been established under the decision of 16 November 2012 of the Board of the Company to establish a closed stock company – UAB Dujų tiekimas. Due to the fact that the new subsidiary in its activities shall mostly deal with foreign companies, the title UAB Dujų tiekimas has been amended to UAB LITGAS by the decision of 6 December 2012 of the Board of the Company.

 

For the start-up period the following members of the Board of the Company have been elected the Board members of UAB LITGAS: Inga Černiuk, Mindaugas Jusius, Rytis Ambrazevičius, Rokas Masiulis and Arvydas Darulis. The General Manager of the Company Rokas Masiulis has been elected as the General Manager of UAB LITGAS.

 

The anticipated activities of supply of the liquefied natural gas shall be started to be executed by UAB LITGAS as from the commencement of the activities of the liquefied natural gas terminal, following performance of the requirements, set under the legal acts.

 

Source: AB Klaipėdos Nafta