New Board Member of UAB LITGAS elected

AB „Klaipėdos nafta“ valdyba 2013 m. birželio 7 d. nutarė atšaukti iš UAB LITGAS valdybos narių Ingą Černiuk, kuri UAB LITGAS valdybos nare buvo nuo 2012 m. gruodžio 11 d. ir išrinkti nauju UAB LITGAS valdybos nariu Dainių Bražiūną.

 

On 7th June 2013, the Supervisory Council of Klaipėdos nafta, AB decided to recall from the Board Members of UAB LITGAS, Inga Černiuk that had been its Member since 11th December 2012 and to elect Dainius Bražiūnas as the new Board Member of UAB LITGAS.

 

Naujai išrinktas UAB LITGAS valdybos narys Dainius Bražiūnas taip pat yra laikinai einantis Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos Energijos išteklių skyriaus vedėjo pareigas. Šaltinis: AB „Klaipėdos nafta“

The newly elected Board Member of the UAB LITGAS, Dainius Bražiūnas as well acts as the temporarily acting head of the Division of the Energy Resources of the Ministry of Energy of the Republic of Lithuania.

 

Source: Klaipėdos Nafta, AB