(Lietuviškai) Informacija apie pradedamą informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugų pirkimą

Informuojame apie pradedamą viešąjį pirkimą:

 

UAB LITGAS, perkančioji organizacija, registracijos adresas Gedimino pr.33/17-2, Vilnius, vykdo informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugų viešąjį pirkimą apklausos būdu.

 

Pirkimo objektas – informacinių technologijų ir telekomunikacijų paslaugos;

 

Pirkimo būdas – mažos vertės pirkimas apklausos būdu.

 

Pirkimo būdo pasirinkimo priežastys – pagal UAB LITGAS 2014 m. sausio 8 d. generalinio direktoriaus įsakymu Nr. VĮ-2014/2 patvirtintų Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklių Nr. 31.1.5.2 p., vykdomas mažos vertės pirkimas apklausos būdu (t.y. pirkimas apklausos būdu gali būti atliekamas, kai sudaromų paslaugų pirkimo sutarties vertė neviršija 100 000 Lt be PVM).