The Government has approved the Description of the Natural Gas Supply Diversification Procedure

Vakar, gruodžio 11 d., Vyriausybė priėmė nutarimą, kuriuo patvirtino naujos redakcijos Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašą. Nutarimas priimtas įgyvendinant šių metų liepos mėnesį įsigaliojusius Suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymo pakeitimus, kuriais buvo atsisakyta „25 procentų taisyklės“.

 

Yesterday, on 11 December 2013, the Government passed a resolution approving a new edit of the Description of the Natural Gas Supply Diversification Procedure. The resolution was passed for the purpose of implementing the amendments to the Law on Liquefied Natural Gas Terminal, which came into force in July of this year and which relinquished the ‘25% rule’.

Nutarimu taip pat patvirtintas SGD terminalo būtinajai veiklai užtikrinti reikalingas minimalus metinis dujinamų gamtinių dujų kiekis – 0,54 mlrd. m3, kuris yra būtinas palaikyti stabiliam SGD terminalo dujinimo technologijos procesui minimaliu nepertraukiamu režimu. Tokiu būdu užtikrinamas siekis skatinti efektyvų diversifikuotų gamtinių dujų tiekimo šaltinių konkurencingumą.

 

Vyriausybės patvirtintas Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas nustato: 

  • Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo reikalavimus ir jų įgyvendinimo tvarką; 
  • Paskirtojo tiekėjo paskyrimo tvarką ir sąlygas;
  • Gamtines dujas vartojančių energetikos įmonių teises ir pareigas, susijusias su gamtinių dujų tiekimo diversifikavimu; 
  • Informavimo apie gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo reikalavimų nesilaikymo tvarką.

 

Pagal Vyriausybės patvirtintą Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos apraše išdėstytą tvarką ir  sąlygas, bus rengiamas konkursas paskirtajam tiekėjui parinkti. Paskirtasis tiekėjas turės  užtikrinti per SGD terminalą dujinamų įvežtų suskystintų gamtinių dujų patiekimą į Lietuvos rinką, tuo garantuojant SGD terminalo būtinajai nepertraukiamai veiklai  reikalingą minimalų metinį dujinamų gamtinių dujų kiekį (0,54 mlrd. m3). 

 

SGD terminalo Klaipėdoje projektas turi būti baigtas 2014 m.  gruodžio mėn. Šiuo metu vykdomi  krantinės ir dujotiekio, jungsiančio SGD terminalą ir magistralinį vamzdyną, statybos darbai, kurių finansavimui gauta paskola iš Europos investicinio banko.

 

Šaltinis: Energetikos ministerija

 

The resolution also approved the minimal annual volume of regasified natural gas required for ensuring the mandatory operations of the LNG Terminal, viz. 0.54 billion cubic meters, which is necessary for maintaining the stable process of regasification technology in the LNG Terminal at the minimal uninterrupted mode. The objective to foster the efficient competitiveness of diversified sources of the supply of natural gas is thus ensured. The Description of the Natural Gas Supply Diversification Procedure approved by the Government establishes the following:

  • Natural gas supply diversification requirements and the procedure of implementing thereof;
  • The procedure and conditions for the appointment of the designated supplier;
  • Rights and obligations of energy enterprises using natural gas related to the natural gas supply diversification;
  • The procedure of informing about the failure to meet natural gas supply diversification requirements.

For the purpose of selecting the designated supplier, a tendering procedure shall be held according to the procedure and conditions set forth by the Description of the Natural Gas Supply Diversification Procedure approved by the Government. The designated supplier will have to ensure the supply of liquefied natural gas (imported through the LNG Terminal and regasified) to the Lithuanian market, thus guaranteeing the minimal annual volume of regasified natural gas required for ensuring the mandatory uninterrupted operations of the LNG Terminal, viz. 0.54 billion cubic meters.

 

The project of the LNG Terminal in Klaipėda must be completed in December 2014. The construction of the jetty and the gas pipeline connecting the LNG Terminal and the gas main is currently under way; it is being financed with the loan provided by the European Investment Bank.

 

Source: Ministry of Energy