Naujienos

Efektyvi „Lietuvos dujų tiekimo“ veikla padėjo mažinti dujų kainas klientams

Optimizuotas gamtinių dujų tiekimo portfelis, tarptautinėse rinkose mažėjusios dujų kainos bei daugiau nei dešimtadaliu mažėjusios veiklos sąnaudos padėjo „Lietuvos dujų tiekimui“ mažinti kainas klientams 2016 metais.

„Dėl optimizuoto dujų įsigijimo krepšelio ir mažėjusių kainų tarptautinėje rinkoje gauta nauda pasidalinome su savo klientais. Vidutinė dujų kaina 2016 metais mūsų verslo klientams buvo 15 proc. mažesnė nei 2015 m. Tuo tarpu gyventojams kainos pernai metų viduryje taip pat mažėjo 8-15 proc. Kainas klientams taip pat padėjo mažinti ir sukauptos importo kainos nuolaidos perleidimas klientams“, – teigė „Lietuvos dujų tiekimo“ generalinis direktorius Mantas Mikalajūnas.

Dėl retrospektyviai sumažintos dujų importo kainos sukauptos nuolaidos suteikimo klientams, 2016 m. „Lietuvos dujų tiekimas“ patyrė 14,5 mln. eurų nuostolių prieš palūkanas, mokesčius, nusidėvėjimą ir amortizaciją.

Pernai bendrovė gyventojams perleido 4,0 mln. eurų sukauptos nuolaidos, o verslo klientams – 36,0 mln. eurų. Šiais metais klientams bus išdalinta likusi nuolaidos suma – maždaug 19 mln. eurų.

2016 m. bendrovės pajamos sudarė 195,4 mln. eurų (2015 metais – 227 mln. eurų). Pardavimo pajamos sumažėjo dėl mažesnių didmeninių pardavimų 2016 metais ir sumažėjusių gamtinių dujų pardavimo kainų. Tuo tarpu dujų pardavimas mažmeninėje rinkoje didėjo beveik 13 proc.

Veiklos sąnaudas 2016 metais bendrovė sumažino 11,4 proc. iki 4,1 mln. eurų. Veiklos sąnaudos mažėjo dėl LDT veiklos efektyvumo didinimo bei veiklos išgryninimo.

Svarbūs 2016 m. „Lietuvos dujų tiekimo“ įvykiai:

  • 2016 m. vasario 5 d. sudaryta SGD tiekimo sutartis su „Statoil“, pagal kurią importuota apie pusė 2016 metais reikalingų gamtinių dujų – daugiau kaip 3 TWh.
  • 2016 m. kovo 1 d. „Lietuvos dujų tiekimas“ sumažino 2016 metų gamtinių dujų kainas savo verslo klientams vidutiniškai 16 procentų. Galimybė sumažinti kainas atsirado bendrovei diversifikavus savo gamtinių dujų portfelį ir įsigijus SGD 2016 metams iš „Statoil“ palankiomis sąlygomis.
  • 2016 m. gegužės 26 d. Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija patvirtino „Lietuvos dujų tiekimo“ pasiūlytas naujas, 8-15 proc. mažesnes 2016 m. II pusmečio gamtinių dujų kainas gyventojams.
  • 2016 m. rugsėjo 15 d. LITGAS, LDT ir „Statoil“ pasirašė sutartį, pagal kurią įmonės kartu Klaipėdos SGD terminale siūlo patikimo ir lankstaus didmeninio SGD tiekimo paslaugas, tuo prisidėdamos prie mažos apimties SGD rinkos Baltijos regione plėtros. Pasirinktas verslo modelis apimta SGD moduliavimo paslaugas SGD terminale ir gamtinių dujų tinkle, kurias teiks LITGAS ir LDT bei didmeninį tiekimą iš Klaipėdos SGD terminalo, kuriuo rūpinsis „Statoil“, klientams, kurie toliau šias dujas paskirstys mažos ir vidutinės apimties SGD sektoriuje Baltijos jūros regione.
  • 2016 m. rugsėjo 28 d. sudaryta sutartis dėl SGD tiekimo 2017 metais su JAV kompanija „Koch Supply & Trading“. Įsigytos SGD sudarys daugiau kaip trečdalį prognozuojamo „Lietuvos dujų tiekimas“ klientų dujų poreikio 2017 metais – apie 2 TWh gamtinių dujų.
  • 2016 m. spalio 6 d. antrą kartą per metus sumažintos gamtinių dujų kainos visiems verslo klientams. Kainos iki metų pabaigos sumažintos vidutiniškai 20 proc.
  • 2016 m. lapkričio 28 d. VKEKK patvirtino 2017 m. I pusmečio kainas gyventojams. Jos išliko tokios pačios, kaip ir 2016 m. II pusmetį. Galutines dujų kainas gyventojams pavyko išlaikyti stabilias nepaisant esamo ir prognozuojamo dujų kainų tarptautinėse rinkose augimo. Šį prieaugį eliminavo racionaliai panaudojama „Lietuvos dujų tiekimo“ išsiderėta nuolaida už 2013-2014 metais pirktas dujas, taip pat mažėjančios dujų transportavimo paslaugų kainos.
  • 2016 m. gruodžio 30 d. „Lietuvos dujų tiekimas“ susitarė dėl gamtinių dujų tiekimo 2017 metams su „Gazprom“.