(Lietuviškai) Didinamas LITGAS įstatinis kapitalas

 2014 m. birželio 27 d. UAB LITGAS visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą padidinti UAB LITGAS įstatinį kapitalą papildomais akcininkų įnašais nuo 3 mln. litų iki 45 mln. litų, išleidžiant naują 42 mln. paprastųjų vardinių 1 lito nominalios vertės akcijų emisiją.

 

Pasirašyti ir įsigyti UAB LITGAS išleidžiamas naujas akcijas gali UAB LITGAS akcininkai proporcingai jiems priklausančių akcijų skaičiui. „Lietuvos energija“, UAB priklauso 66,7 proc., o AB „Klaipėdos nafta“ – 33,3 proc. UAB LITGAS akcijų.

 

Šaltinis: UAB LITGAS