Regarding the disclosure of information about the companies participating in LNG procurement tender and their proposals

Remiantis su konkurso dalyviais sudarytomis konfidencialumo sutartimis, UAB LITGAS atsisako teikti bet kokią informaciją apie konkurso dalyvius, išskyrus pasirinktą laimėjusio pasiūlymo tiekėjo pavadinimą, taip pat apie bendrovei pasiūlytą SGD kainą bei kitas derinamas SGD pirkimo-pardavimo sutarties sąlygas ir atsiriboja nuo bet kokių trečiųjų šalių pareiškimų šia tema.

According to confidentiality agreements with companies participating in LNG procurement tender, UAB LITGAS decline to provide any information about tender participants (except the name of the winning proposal) , as well as LNG price offered to UAB LITGAS and other conditions related to sale/purchase agreement and disassociates itself from any statements regarding those topics made by third parties.