Teisės aktai

Čia galite susipažinti su Lietuvos gamtinių dujų sektorių reguliuojančiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos gamtinių dujų įstatymas

Gamtinių dujų tiekimo patikimumo užtikrinimo priemonių aprašas

Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas

Gamtinių dujų apskaitos tvarkos aprašas

Prekybos gamtinėmis dujomis taisyklės

Sutarčių su buitiniais vartotojais dėl gamtinių dujų tiekimo, perdavimo ir skirstymo standartinių sąlygų aprašas

Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklės

Lietuvos Respublikos suskystintų gamtinių dujų terminalo įstatymas

Gamtinių dujų tiekimo diversifikavimo tvarkos aprašas

Suskystintų gamtinių dujų, atgabenamų į suskystintų gamtinių dujų terminalą, pirkimo tvarkos aprašas

Valstybės reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo metodika

AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistemos balansavimo taisyklės

Naudojimosi AB „Amber Grid“ gamtinių dujų perdavimo sistema taisyklės

Čia galite susipažinti su Lietuvos elektros energijos sektorių reguliuojančiais teisės aktais:

Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymas

Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymas

Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės