Tarifų planai ir kainos

Visuomeninės elektros energijos kainos ir tarifų planai 2019 metams

Tarifai klientams, gaunantiems elektros energiją iš žemosios įtampos elektros tinklų

Tarifai, jų dedamosios Mato vnt.

Tarifo planas

Standartinis Namai Namai plius Išmanusis
Vienos laiko zonos tarifas:          
pastovioji dedamoji Eur/mėn. - 3,00 6,00 -
vienos laiko zonos energijos dedamoji Eur/kWh 0,130 0,114 0,109 -
Dviejų laiko zonų tarifas:          
pastovioji dedamoji Eur/mėn. - 3,00 6,00 -
dieninė energijos dedamoji Eur/kWh 0,143 0,124 0,118 -
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji Eur/kWh 0,100 0,090 0,087 -
Keturių laiko zonų tarifas:          
nakties energijos dedamoji Eur/kWh - - - 0,090
ryto energijos dedamoji Eur/kWh - - - 0,103
dienos energijos dedamoji Eur/kWh - - - 0,130
vakaro energijos dedamoji Eur/kWh - - - 0,148

 

Tarifai klientams, gaunantiems elektros energiją iš vidutinės įtampos elektros tinklų

Tarifai, jų dedamosios Mato vnt. Tarifas
Vienos laiko zonos tarifas:    
vienos laiko zonos energijos dedamoji Eur/kWh 0,097
Dviejų laiko zonų tarifas:    
dieninė energijos dedamoji Eur/kWh 0,106
naktinė, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamoji Eur/kWh 0,080

 

Tarifų planai ir kainos Ignalinos r., Zarasų r., Visagino sav. gyventojams nuo 2019 m. sausio 1d.  Peržiūrėti

 

Dviejų laiko zonų tarifams fiksuojami laikai

Dieninės bei naktinės, šeštadienio ir sekmadienio energijos dedamųjų laikas elektros apskaitos prietaisus valdančiuose laikrodžiuose yra nustatytas pagal žiemos laiką ir nekeičiamas įvedus vasaros laiką.

Valandos žiemos metu Valandos vasaros metu
Dieninė energijos dedamoji  7.00 – 23.00  8.00 – 24.00
Naktinė ir savaitgalio dedamoji  23.00 – 7.00 24.00 – 8.00
Naktinė ir savaitgalio dedamoji  visa para  visa para
Keturių laiko zonų tarifams fiksuojami laikai*
I - V VI - VII ir švenčių dienos**
Ryto energijos dedamoji 5:00 -  7:00 val. -
Dienos  energijos dedamoji 7:00 - 17:00 val. 7:00 - 22:00 val.
Vakaro energijos dedamoji 17:00 - 22:00 val. -
Nakties energijos dedamoji 22:00 - 5:00 val. 22:00 - 7:00 val.

*Nurodytas laikas atitinka Lietuvos Respublikoje taikomą laiką ir taikomas visus metus.

**Čia ir toliau švenčių dienos: sausio 1-oji, vasario 16-oji, kovo 11-oji, gegužės 1-oji, birželio 24-oji, liepos 6-oji, rugpjūčio 15-oji, lapkričio 1-oji, gruodžio 24–26-osios. Lietuvos Respublikos teisės aktams nustačius naujas ar panaikinus šiame papunktyje nurodytas švenčių dienas laikoma, kad švenčių dienos yra aukščiau nurodytos dienos

 

Kas sudaro elektros energijos kainą?

2019 m. Elektros energijos kainos namams

Tarifo plano keitimas

Tarifas ar tarifo planas taikomas ne trumpiau kaip 12 kalendorinių mėnesių. Jis gali būti keičiamas ne anksčiau kaip praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo tarifo ar tarifo plano pirmos taikymo dienos.

Šis reikalavimas netaikomas, jei vartotojas tarifą ar tarifo planą pageidauja pakeisti per 2 kalendorinius mėnesius po jam pakeistų elektros kainų.

Norint pasikeisti tarifą ar tarifo planą, reikia pateikti prašymą bendrovei. Patogiausia tai padaryti savitarnos svetainėje www.manogile.lt. Prašymą galima pateikti ir „Gilės“ klientų aptarnavimo centre.

Tarifo planas „Išmanusis“ taikomas tik esant techninėms sąlygoms. Paslaugos diegimas yra mokamas. Daugiau informacijos rasite čia.

Naujas tarifas ar tarifo planas pradedamas taikyti nuo:

  •  pirmos kalendorinės kito mėnesio dienos po prašymo pateikimo, jei nereikia pakeisti ar perprogramuoti skaitiklio;

arba

  • skaitiklio pakeitimo arba perprogramavimo dienos.
Juridiniai klientai, kuriems taikomos visuomeninės kainos ir tarifų planai

Pirmosios grupės (buitinių) vartotojų visuomeninės kainos ir tarifų planai, taip pat taikomi klientams – juridiniams asmenims, perkantiems elektros energiją per atskirtas apskaitas:

socialinės globos įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“; švietimo (mokymo) įstaigų pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“; Lietuvos Respublikoje įregistruotų religinių bendruomenių pastatams ir (ar) patalpoms, kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“ ir kurios yra šių religinių bendruomenių vadovų ir (ar) narių nuolatinė gyvenamoji vieta; socialinio būsto pastatams ir (ar) patalpoms, kurios atitinka Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatyme nustatytus reikalavimus bei kurių paskirtis Nekilnojamojo turto registre nurodoma kaip „gyvenamoji“.

Taip pat šiai grupei priskiriami objektai, kurie už patiektą elektros energiją atsiskaito per atskirtą bendrą apskaitą:

sodininkų bendrija, garažų statybos ir eksploatavimo bendrija, individualių namų bendrija, nurodytų bendrijų pavedimu veikiantys kiti juridiniai asmenys, kitos, nei bendrija, teisinės formos ne pelno siekiantys juridiniai asmenys; daugiabučio gyvenamojo namo savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius; pastato savininkų bendrija, bendro naudojimo objektų (svetimo turto) administratorius arba jungtinės veiklos partnerių įgaliotas asmuo, atsiskaitantys už pastato, kurio daikto pagrindinė naudojimo paskirtis (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) yra nurodoma „gyvenamoji“ ir kuriame esančių gyvenamosios paskirties patalpų plotas (pagal nekilnojamojo turto registro duomenis) sudaro daugiau nei 50 proc. viso pastato naudingojo ploto, bendrosioms reikmėms (laiptams ir rūsiams apšviesti, liftų pavaroms ir pan.).