D.U.K.

Elektra namams

Tarifai

Kaip galiu pasikeisti tarifą ar tarifo planą?

Tarifas ar tarifo planas taikomas ne trumpiau kaip 12 kalendorinių mėnesių. Jis gali būti keičiamas ne anksčiau kaip praėjus 12 kalendorinių mėnesių nuo tarifo ar tarifo plano pirmos taikymo dienos.

Šis reikalavimas netaikomas, jei vartotojas tarifą ar tarifo planą pageidauja pakeisti per 2 kalendorinius mėnesius po jam pakeistų elektros kainų.

Norint pasikeisti tarifą ar tarifo planą, reikia pateikti prašymą bendrovei. Patogiausia tai padaryti savitarnos svetainėje www.manogile.lt. Prašymą galima pateikti ir „Gilės“ klientų aptarnavimo centre.

Naujas tarifas ar tarifo planas pradedamas taikyti nuo:

  •  pirmos kalendorinės kito mėnesio dienos po prašymo pateikimo, jei nereikia pakeisti ar perprogramuoti skaitiklio;

arba

  • skaitiklio pakeitimo arba perprogramavimo dienos.

Sutartys

Kaip sudaryti sutartį?

Jei norite sudaryti sutartį su „Lietuvos energijos tiekimu“, pirmiausia pateikite prašymą. Atkreipiame dėmesį, kad jei nesate nekilnojamo turto savininkas, Jums reikės notaro patvirtino įgaliojimo atstovauti, o jei nekilnojamas turtas turi bendrasavininkų – reikalingas ir bendrasavininkų sutikimas (laisva forma).

Tai galite padaryti šiais būdais:

Sutartį paruošime  per 3 darbo dienas ir pateiksime ją savitarnos svetainėje, skiltyje „Sutartys ir objektai“. Prisijungimo duomenis gausite el. paštu, kurį nurodysite sutartyje.

Sudarant sutartį Jums reikės pateikti šiuos dokumentus:

  • Rodmenų suderinimo aktą (jei nesutinkate mokėti nuo paskutinių apmokėtų rodmenų pagal „Lietuvos energijos tiekimo“ turimus duomenis);
    Rodmenų suderinimo aktas.
  • Įgaliojimą (jei sutartis pasirašyta ne jūsų vardu);
  • Nuomos sutartį (jei nesate patalpų savininkas).

Atsiskaitymas

Mokestis už bendrąsias reikmes. Kaip ir kada jį mokėti?

Nuo šiol mokestis už bendrąsias reikmes bus automatiškai įtraukiamas į mokėtiną sumą, kurią sužinosite įmokos priėmimo vietoje. Mokestis už sausio mėnesio bendrąsias reikmes bus įtrauktas į  kovo mėnesio mokėtiną sumą, už vasarį – į balandžio ir taip toliau.

Nesutampa rodmuo? Jūs žinote vieną, o įmokų surinkėjas sako kitą?

Rodmuo NUO gali nesutapti, jei anksčiau mokėjote netiksliai – pavyzdžiui, pakitus kainoms pritaikėte ne tą elektros kainą. Tikslų apmokėtą rodmenį rasite paskutiniame iš įmokų surinkėjo gautame kvite.

„Jums mokėti nereikia“. Kodėl taip sako įmokų surinkėjas?

Jei įmokų surinkėjas sako, kad Jums mokėti nereikia, vadinasi, turite permoką. Patikrinkite paskutiniame įmokos priėmimo kvite esantį apmokėtą rodmenį. Jei rodmuo yra didesnis, nei rodo Jūsų skaitiklis, šiuo metu Jums nieko daryti nereikia. Mokėjimus tęskite, kai Jūsų skaitiklis viršys kvite esantį rodmenį.

Permokėjau už elektros energiją, kaip galiu susigrąžinti permoką?

Permokėtą sumą galime užskaityti ateities elektros energijos suvartojimui padengti arba grąžinti į Jūsų banko sąskaitą.

Jei norite susigrąžinti permokėtą/klaidingai sumokėtą sumą, tai galite padaryti pateikdami pasirašytą prašymą ir mokėjimą patvirtinanti dokumentą, šiais būdais:

  • Savitarnos svetainėje www.manogile.lt, skiltyje „Elektra“-> „Pranešimai“ -> „Rašyti pranešimą“
  • Kontaktų skiltyje „Susisiekite internetu
  • Siųsdami prašymą el. paštu info@letiekimas.lt

Prašymas dėl įmokų perkėlimo / grąžinimo

Gavus pagrįstą prašymą įmoka į Jūsų nurodytą banko sąskaitą grąžinama per 5 darbo dienas.

Kaip sumokėti skolas

Ar už susidariusią skolą skaičiuojate delspinigius?

Jei įsiskolinama ir skola nesumokama laiku, skolos administravimas perduodamas skolų išieškojimo įmonėms, kurios taiko papildomus skolų administravimo mokesčius.Delspinigiai skaičiuojami tik tuo atveju, kai „Lietuvos energijos tiekimas“ kreipiasi į teismą su ieškiniu dėl skolos išieškojimo. Tokiu atveju už kiekvieną praleistą dieną skolininkas turi mokėti 0,02 proc. dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos.

 

Kokiu būdu išieškote skolą už sunaudotą elektros energiją?

Nesumokėjus skolos, elektros energijos tiekimas nutraukiamas apie tai įspėjus klientą prieš 15 kalendorinių dienų. Apmokėjus visą skolą (įskaitant ir delspinigius, administravimo išlaidas, išjungimo, įjungimo išlaidas), elektros tiekimas yra atstatomas per 5 darbo dienas.

Jei dėl už negrąžintą skolą atjungto elektros tiekimo atstatymo nesikreipiama daugiau kaip 6 mėnesius, UAB „Lietuvos energijos tiekimas“ turi teisę nutraukti elektros energijos pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį, o skirstomųjų tinklų operatorius ESO turi teisę išmontuoti elektros apskaitos prietaisus ir kitus įrenginius (atvadus, linijas ir pan.).

Ar galiu atidėti susidariusios skolos mokėjimą arbą skolą grąžinti dalimis?

Atsižvelgiant į įvairias aplinkybes, skolos apmokėjimas gali būti atidėtas, pvz., įvertinus finansinius sunkumus, tai, kiek kartų per pastaruosius 12 mėn. skola buvo atidėta (galima atidėti iki dviejų kartų per 1 metus) ir pan. Susitarimas atidėti skolos mokėjimą fiksuojamas pasirašant vekselį arba vekselį ir skolos grąžinimo sutartį. Prieš pasirašant vekselį, turi būti sumokama 30 proc. skolos.

Jei reikia pasitarti dėl skolos atidėjimo, kviečiame prašome kreiptis numeriais 1802* arba 8 611 21802**.

*1802 – apmokestinamas pagal ryšio operatorių taikomą tarifą ir jų papildomą mokestį.
**8 611 21802 – minutės kaina yra pagal Jūsų ryšio tiekėjo tarifą, papildomai neapmokestinama.

Kompensacija už elektrą

Ar taikomos nuolaidos Ignalinos AE regiono gyventojams?

Ignalinos r., Zarasų r. ir Visagino savivaldybės gyventojams 2018 m. taikoma 10 proc. nuolaida elektros energijos kainoms.

Tarifų planai ir kainos Ignalinos r., Zarasų r., Visagino sav. gyventojams nuo 2018 m. sausio 1 d. ČIA.

 

Ar informacija buvo naudinga?
NeTaip
Kas gali gauti kompensaciją?

Kompensacija skiriama Nepriklausomybės gynėjams, nukentėjusiems 1991 m. sausio 11-13 dienomis bei jų šeimoms yra numatyta 50 proc. kompensacija už suvartotą elektrą. Šios kompensacijos mokamos savivaldybės administracijos nustatyta tvarka. Šiuo atveju Jums reikės mokėti visą suvartotos elektros kainą, o dėl kompensacijos kreiptis į savo savivaldybę.

 

Kaip gauti kompensaciją?

Norėdami gauti kompensaciją, turite užpildyti prašymą pasirinkę vieną iš būdų: