Dokumentai perkančiosioms organizacijoms

1. Įsigyjančiosioms organizacijoms (šilumą ir elektros energiją gaminančioms įmonėms). Rekomendacinės dokumentų formos, skirtos įsigyti gamtines dujas ir / ar jų perdavimo ir skirstymo paslaugas atviro konkurso būdu, vadovaujantis kuro pirkimų taisyklėmis:

Kuro pirkimų taisyklės nustato energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarką, šiuos pirkimus organizuojančių ir juose dalyvaujančių subjektų teises, pareigas ir atsakomybę ir kt. Šio įstatymo nuostatomis privalo vadovautis visos įsigyjančiosios organizacijos.

2. Perkančiosioms organizacijoms / Perkantiesiems subjektams, kai tiekėjas privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD). Rekomendacinės dokumentų formos, skirtos įsigyti gamtines dujas ir / ar jų perdavimo ir skirstymo paslaugas tarptautinės vertės ar atviro konkurso pirkimų būdu:

3. Perkančiosioms organizacijoms / Perkantiesiems subjektams, kai EBVPD nepateikiamas. Rekomendacinės dokumentų formos, skirtos įsigyti gamtines dujas ir / ar jų perdavimo ir skirstymo paslaugas mažos vertės pirkimo būdu:

4. Perkančiosioms organizacijoms / Perkantiesiems subjektams. Rekomendacinės dokumentų formos, skirtos įsigyti gamtines dujas ir / ar jų perdavimo ir skirstymo paslaugas apklausos pirkimo būdu:

Su tipinėmis pirkimo dokumentų formomis Jūs galite susipažinti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas nustato viešųjų pirkimų tvarką, pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, ginčų sprendimo tvarką ir kt. Šio įstatymo nuostatomis privalo vadovautis visos perkančiosios organizacijos.

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas nustato viešųjų pirkimų tvarką, pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, ginčų sprendimo tvarką ir kt. Šio įstatymo nuostatomis privalo vadovautis visi perkantieji subjektai, vykdantys veiklą vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje.