Dokumentai perkančiosioms organizacijoms

Čia pateikiami gerosios praktikos dokumentai (jų formos) nebuitiniams vartotojams (perkančiosioms organizacijoms), įsigyjant gamtines dujas tarptautinės vertės ar atviro konkurso pirkimų būdais, kai tiekėjas privalo pateikti Europos bendrąjį viešųjų pirkimų dokumentą (EBVPD):

Čia pateikiamos gerosios praktikos dokumentų formos nebuitiniams vartotojams (perkančiosioms organizacijoms), įsigyjant gamtines dujas mažos vertės pirkimo būdu, kai EBVPD nepateikiamas:

Čia pateikiamos gerosios praktikos dokumentų formos nebuitiniams vartotojams (perkančiosioms organizacijoms), įsigyjant gamtines dujas apklausos pirkimo būdu:

Su tipinėmis pirkimo dokumentų formomis Jūs galite susipažinti Viešųjų pirkimų tarnybos internetinėje svetainėje.

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas nustato viešųjų pirkimų tvarką, pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, ginčų sprendimo tvarką ir kt. Šio įstatymo nuostatomis privalo vadovautis visos perkančiosios organizacijos.

Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatymas nustato viešųjų pirkimų tvarką, pirkimų subjektų teises, pareigas, atsakomybę, ginčų sprendimo tvarką ir kt. Šio įstatymo nuostatomis privalo vadovautis visi perkantieji subjektai, vykdantys veiklą vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srityje.