Apskaita megavatvalandėmis

Nuo 2015 m. sausio 1 d. gamtinių dujų kainos verslo klientams yra skaičiuojamos ne už kubinius metrus, o už megavatvalandes (MWh).

Kodėl pasikeitė?

kainos-megavatvalandemis
2015 m. Klaipėdoje pradėjo veikti suskystintųjų gamtinių dujų (SGD) terminalas. Iš terminalo tiekiamos dujos gali turėti 5-6 % daugiau šiluminės vertės nei vamzdynais tiekiamos dujos.

Todėl įvairiose Lietuvos vietose skirtingu metu klientai gauna nevienodos šiluminės vertės gamtines dujas. Tai reiškia, kad sudeginus 1 m³ dujų išsiskiria skirtingas šilumos kiekis. Gamtines dujas apskaitant energijos vienetais, klientai yra tikri, kad už dujas moka būtent tiek, kiek gavo energijos (MWh).

Kaip planuoti poreikį?

Dujos dažniausiai naudojamos šilumai gaminti, todėl mokėjimo sumos apskaičiuojamos įvertinus šiluminę vertę. Gamtinių dujų šiluminė vertė – tai šilumos (energijos) kiekis, gaunamas visiškai sudegus vienam kubiniam metrui gamtinių dujų.

iki2015

Planuoti gamtinių dujų poreikį energijos vienetais galima remiantis viršutine šilumine verte 2014 m. –
10,4 MWh / 1000 m3. Klientai, perkantys dujas perdavimo sistemos virtualiame prekybos taške,
tiekimo grafikus pateikia megavatvalandėmis (MWh).

Kur stebėti?

savitarna
„Lietuvos dujų tiekimo“ verslo klientai elektroninėje savitarnos svetainėje mato sunaudotą gamtinių dujų kiekį, išreikštą megavatvalandėmis.

Klientai, perkantys dujas skirstymo sistemoje, deklaruoja rodmenis kubiniais metrais, o šie automatiškai perskaičiuojami ir paverčiami energijos vienetais. Tam panaudojami skirstymo sistemos operatoriaus pateikti duomenys. Sąskaitos išrašomos už suvartotą energijos kiekį, išreikštą megavatvalandėmis.

Kas nustato dujų šiluminę vertę?

Siekiant kuo tiksliau nustatyti dujų šiluminę vertę, devyniuose dujų perdavimo sistemos taškuose visoje Lietuvoje yra įdiegti specialūs prietaisai – chromatografai. Dujų šiluminė vertė nustatoma dujų perdavimo sistemos įėjimo ir išėjimo taškuose.

Šiluminę vertę nustato perdavimo sistemos operatorius „Amber Grid“. Kiekvieną parą „Amber Grid” ir skirstymo sistemos operatorius ESO viešai interneto svetainėse skelbia faktinius duomenis apie šiluminę vertę.


Pasikeitusi gamtinių dujų apskaitos tvarka ir gamtinių dujų kiekio skaičiavimas energijos vienetais neturi įtakos gamtinių dujų kainai.