Paprastesni mokėjimai už dujas

Nuo 2018 m. vasario 1 dienos paprastinami mokėjimai grynaisiais už gamtines dujas. Įdiegus naujus sprendimus, Jums nereikės patiems skaičiuoti, kiek reikia sumokėti. Pateikus skaitiklio rodmenį ir savo kliento kodą, Jums bus nurodyta mokėtina suma. Neturint visos sumos ir susikaupus likučiui, bus išsiųsta apie ją primenanti sąskaita.

Išsamiau apie šiuos pakeitimus

Klausimai apie atsiskaitymo pokyčius

Sąskaitos

Gavau sąskaitą už gamtines dujas. Kodėl?

Nuo 2018 m. vasario 1 d. pasikeitė mokėjimo procesas. Nesumokėjus visos sumos už suvartotas gamtines dujas, Jums pateikiama patikslinanti sąskaita.

Priežastys, kodėl susidarė sąskaitos suma, gali būti įvairios:

  • mokėdami interneto banke, įvedėte netikslią dujų kainą arba skaitiklio rodmenį;
  • susikaupė mokėtina suma už mėnesio mokestį (pastoviąją kainos dalį);
  • www.manogile.lt ar įmokų surinkimo vietoje sumokėjote tik dalį įmokos (mažesnę sumą, nei nurodė įmokos priėmėjas);
  • inspektorius nurašė didesnius Jūsų skaitiklio rodmenis, nei deklaravote paskutinio mokėjimo metu.

Jeigu esate registruotas www.manogile.lt vartotojas, sąskaitą rasite savitarnos svetainėje: Dujos -> Atsiskaitymai ir informacija -> Mokėjimų istorija -> Sąskaitos.

Sąskaitą apmokėti galite Jums įprastu būdu: www.manogile.lt, kitose elektroninėse sistemose ar įmokų grynaisiais surinkimo vietose.

Iki kada bus galima apmokėti gautą sąskaitą?

Gautą sąskaitą reikės apmokėti ne vėliau kaip per kitą mėnesį. Pavyzdžiui, jei sąskaitą gausite vasario 5 d., apmokėti ją galėsite iki kovo 31 d.

Kaip atsiskaityti už dujas gavus sąskaitą?

Sąskaitas galima bus apmokėti visose įprastose klientui įmokų priėmimo vietose. Jei norite sumokėti ne tik praėjusio mėnesio sąskaitą, bet atsiskaityti ir už einamąjį mėnesį – praneškite, kiek rodo Jūsų skaitiklis. Mokėjimui reikalingus duomenis klientas gali tiesiog pasakyti žodžiu ar, jei reikia, užsirašyti telefone ar paprastame popieriaus lape.

Mokėtinos sumos apskaičiavimas

Kaip bus suskaičiuojama mokėtina suma?

Individualiai pagal Jūsų kliento grupę taikoma kubinio metro kaina bus dauginama iš suvartoto dujų kiekio. Taip pat į mokėtiną sumą bus įtraukta ne tik suma už suvartotas dujas, bet ir pastovusis mėnesio mokestis, priklausantis nuo Jums taikomos klientų grupės.

Kokius duomenis turiu žinoti, norėdamas atsiskaityti už dujas?

Nuo vasario 1 d. atsiskaitant grynaisiais pinigais už dujas pinigų priėmimo vietose Jums tereikės žinoti dujų skaitiklio rodmenį ir savo kliento kodą. Įmokos priėmimo vietoje sistema automatiškai suskaičiuos mokėtiną sumą.

Mokėjimo patvirtinimas

Ar bus išduodamas mokėjimą patvirtinantis dokumentas?

Taip. Įmokos priėmimo vietoje, kaip ir dabar, gausite įmokos priėmimą patvirtinantį dokumentą – mokėjimo kvitą. Jame bus nurodyta sumokėta suma, deklaruotas skaitiklio rodmuo, kitos mokėtinos sumos, jei jos yra.

Dalinis mokėjimas

Ar visose įmokų priėmimo vietose bus galima sumokėti tik dalį sumos?

Dalį sumos galėsite sumokėti platų tinklą įmokos priėmimo vietų turinčių partnerių klientų aptarnavimo vietose - „Lietuvos pašto“ skyriuose, „Maxima“ kasose. Taip pat dalines įmokas priims ir šie butų ūkiai: AB Panevėžio butų ūkis, UAB Utenos butų ūkis, UAB Jonavos paslaugos, UAB Mažeikių butų ūkis, UAB „Tavo pastogė”.

Ką daryti, jei su savimi neturiu pasiėmęs paskaičiuotos pinigų sumos? Ar bus priimama mažesnė įmoka?

Jei neturėsite pasiėmęs pakankamai pinigų, daugelyje įmokų grynaisiais priėmimo vietų galėsite sumokėti tik dalį sumos, o likusią dalį sumos bus galima sumokėti iki kito mėnesio pabaigos. Jums apie tai priminsime ir išsiųsdami sąskaitą.

Kita

Kas keičiasi, jeigu už dujas moku kitose nei išvardintos, mokėjimo vietose?

Jeigu mokate už dujas kitais būdais – bankuose ar bankų internetinėse sistemose, kredito unijose, kitose mokėjimo platformose, savitarnos svetainėje www.manogile.lt – niekas nesikeičia.

Kokiose atsiskaitymo grynaisiais vietose veiks šis naujas, patogesnis būdas?

Įmokų grynaisiais priėmimo vietose – „Lietuvos pašto“ skyriuose, „Maxima“ kasose, „Perlo“ terminaluose, „Lietuvos spaudos“ ir „Kauno spaudos“ kioskuose, „Narvesen“, „Express Market“ parduotuvėse, butų ūkių (AB Panevėžio butų ūkis, UAB Utenos butų ūkis, UAB Jonavos paslaugos, UAB Mažeikių butų ūkis, UAB „Tavo pastogė“) aptarnavimo vietose.