D.U.K.

Verslui

Dujų tiekimo sutarčių sudarymas

Kaip tapti mūsų klientu?

Jeigu esate prisijungę prie dujotiekio

Tapti mūsų klientu – visiškai paprasta. Užpildykite šią anketą ir operatyviai gausite Jūsų poreikiams optimaliai pritaikytą dujų tiekimo pasiūlymą.

Priklausomai nuo sunaudojamų dujų kiekio ir kitų sąlygų, pasiūlysime Jūsų poreikius geriausiai atitinkančias dujų tiekimo sąlygas. Sutartys sudaromos kalendoriniams metams.

Dujų tiekimo sutartį taip pat galite sudaryti bet kuriame „Gilės“ klientų aptarnavimo centre penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Papildomą informaciją Jus dominančiais klausimais galite sužinoti užpildę šią užklausos formą arba paskambinę telefonu 1802 (arba +370 611 21802).

Jei dar neturite dujų įvado

Prijungti savo įmonę prie dujų skirstymo sistemos Jums padės bendrovė „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO). Dėl dujų įvedimo rekomenduojame kreiptis kuo anksčiau – kai kuriais atvejais šis procesas gali užtrukti. Detaliai apie prijungimo procesą galite sužinoti ESO svetainėje.

Patogiausia paraišką prisijungti prie dujų tinklo pateikti internetinėje savitarnos sistemoje manogile.lt.

Registrų centro tinklalapyje www.regia.lt/zemelapis galite pasitikrinti, ar šalia yra nutiestas dujotiekis ir kaip galima prisijungti prie skirstomojo dujų tinklo.

Išsamiau apie dujų įvedimo galimybes sužinokite susisiekę tiesiogiai – paskambinę tel. 1802 arba užpildę elektroninę formą.

SVARBU. Į ESO dėl prijungimo prie sistemos verta kreiptis net ir tuomet, jei prie dujų skirstymo tinklo planuojate jungtis tik ateityje: į Jūsų ketinimą bus atsižvelgta sudarant dujofikavimo planus.

Kaip sudaryti sutartį?
  • El. paštu verslas@letiekimas.lt pateikite užpildytą paraiškos formą ir operatyviai gausite Jūsų poreikiams optimaliai pritaikytą dujų tiekimo pasiūlymą.
  • Priklausomai nuo sunaudojamų dujų kiekio ir kitų sąlygų, pasiūlysime Jūsų poreikius labiausiai atitinkančias dujų tiekimo sąlygas. Sutartys sudaromos kalendoriniams metams.
  • Dujų tiekimo sutartį taip pat galite sudaryti bet kuriame „Gilės“ klientų aptarnavimo centre penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Papildomą informaciją Jus dominančiais klausimais galite sužinoti paskambinę telefonu 1802 arba užpildę šią užklausos formą.

Kokius dokumentus reikia pateikti norint sudaryti gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį?

Norint pasirašyti gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, reikės pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl sutarties sudarymo. Prašyme reikėtų nurodyti: planuojamą reikalingą metinį gamtinių dujų kiekį, paskirstytą ketvirčiais, taip pat vartojimo pajėgumus (t.y. didžiausią per parą reikalingą gamtinių dujų kiekį per vienerius metus, kub. m / per parą);
2. „Registrų centro“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją;
3. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją;
4. Dujų sistemos techninės priežiūros sutarties kopiją;
5. Nuostatų nuorašą, patvirtinantį Jūsų įmonės teisę pasirašyti atitinkamas sutartis, arba notaro patvirtintą steigėjo įgaliojimo nuorašą, suteikiantį teisę pasirašyti sutartis;
6. Už gamtinių dujų ūkį atsakingo asmens pažymėjimo kopiją;
7. Įsakymo, kuriuo paskiriamas už dujų sistemos eksploatavimą bei matavimo priemonių rodmenų nustatymą atsakingas asmuo, kopiją;
8. Bendrasavininkių (jei tokie yra) raštišką sutikimą;
9. Perdavimo–priėmimo akto kopiją dėl dujų skaitiklio rodmenų.

Jei Jūsų įmonė yra naujas klientas, prisijungęs prie dujų skirstymo sistemos, turėsite papildomai pateikti ir šiuos dokumentus:
10. Valstybinės Energetikos inspekcijos aktą – pažymą dėl dujų įrenginių techninės būklės patikrinimo;
11. Statybos pasą;
12. Vidaus dujotiekio projektą.

Kokius dokumentus reikia pateikti sudarant sutartį, jei patalpas nuomojamės?

Tokiais atvejais yra sudaroma trišalė sutartis, ir nuomininkas papildomai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį
ARBA
2. Nuomos sutarties kopiją ir įmonės registracijos pažymėjimo kopiją.

Kur kreiptis norint pasirašyti gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį?

Pasirašyti dujų tiekimo sutartis, taip pat išspręsti kitus rūpimus klausimus galite apsilankę artimiausiame „Lietuvos energijos tiekimo“ klientų aptarnavimo centre „Gilė“.

Atsiskaitymas už sunaudotas dujas

Kada ir kokiu būdu bus pateikta sąskaita už suvartotas gamtines dujas?

PVM sąskaitos faktūros už suvartotas gamtines dujas bei teiktas perdavimo ir skirstymo paslaugas iki mėnesio 7 d. yra pateikiamos savitarnos svetainės www.manogile.lt skiltyje „Sąskaitos“, taip pat yra siunčiamos el. paštu arba paštu.

Kas sudaro gamtinių dujų tiekimo kainą?

Gamtinių dujų tiekimo kainą sudaro šios dalys:

1. Gamtinių dujų kaina
2. Perdavimo paslaugų kaina:

  • Gamtinių dujų perdavimo kaina
  • Ilgalaikių perdavimo pajėgumų kaina
  • Vartojimo pajėgumų kaina

3. SGD terminalo dedamosios kaina
4. Skirstymo paslaugos kaina
5. Gamtinių dujų akcizas

 

Ar reikia mokėti už dujas tuo laikotarpiu, kai dujos nevartojamos?

Nepriklausomai nuo sezono ir laikotarpio, jeigu gamtinės dujos nėra vartojamos, už pačias gamtines dujas mokėti nereikės, tačiau reikės mokėti už perdavimo sistemos operatoriaus teikiamas paslaugas: ilgalaikius perdavimo pajėgumus bei vartojimo pajėgumus (perdavimas) ir vartojimo pajėgumus (SGD terminalo papildoma dedamoji).

Už šias paslaugas reikės mokėti dėl to, kad Klientas yra rezervavęs minėtus pajėgumus dujų perdavimo sistemoje visiems metams. Pajėgumų rezervavimas dujų perdavimo sistemoje sudaro sąlygas klientams saugiai naudotis gamtinių dujų sistema.

Pajėgumų dedamosios skaičiuojamos metams ir išdalijamos lygiomis dalimis 12 mėnesių.

 

Naudojimasis savitarnos portalu „Gilė“

Kas yra „Gilė“?

„Gilė“ – nuo 2016 m. sausio 1 d. Jus aptarnaujantis naujas „Lietuvos energijos“ paslaugų centras. „Gilė“ suteikia galimybę patogiai apmokėti sąskaitas bei sekti energijos suvartojimą savitarnos svetainėje www.manogile.lt arba mobiliojoje programėlėje. Svetainėje www.manogile.lt galite deklaruoti elektros ir dujų rodmenis, peržiūrėti ir apmokėti sąskaitas, išspręsti kitus su elektros ir dujų vartojimu susijusius klausimus.

Kaip deklaruoti skaitiklių rodmenis „Gilės“ sistemoje?

Prisijungę prie savitarnos svetainės www.manogile.lt, deklaravimo lange užpildykite laukus „Deklaruojamas rodmuo“ ir spauskite mygtuką „Tęsti“. Atlikus mokėjimą, apmokėti rodmenys bus perduoti paslaugos teikėjui.

Kaip pasikeisti prisijungimo slaptažodį?

Savitarnos svetainės www.manogile.lt skiltyje „Mano duomenys“ galite keisti savo slaptažodį, telefono numerį ir el. pašto adresą. Verta žinoti, kad telefono numeris ir el. pašto adresas bus pakeisti tik www.manogile.lt paskyroje, o Jūsų sutartyje išliks nepakitę.

Ką daryti pamiršus prisijungimo slaptažodį?

Jei pamiršote slaptažodį, galite jį pasikeisti į naują, pasinaudoję nuoroda Pamiršote slaptažodį? ir nurodę savo el. pašto adresą.

Kiek kartų galima keisti prisijungimo slaptažodį?

Slaptažodžio keitimo kartai neribojami.

Ar naudojimasis portalu yra mokamas?

Naudojimasis www.manogile.lt yra nemokamas.