D.U.K.

Verslui

Dujų tiekimo sutarčių sudarymas

Kokius dokumentus reikia pateikti norint sudaryti gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį?

Norint pasirašyti gamtinių dujų pirkimo–pardavimo ir paslaugų teikimo sutartis, reikės pateikti šiuos dokumentus:
1. Prašymą dėl sutarties sudarymo. Prašyme reikėtų nurodyti: planuojamą reikalingą metinį gamtinių dujų kiekį, paskirstytą ketvirčiais, taip pat vartojimo pajėgumus (t.y. didžiausią per parą reikalingą gamtinių dujų kiekį per vienerius metus, kub. m / per parą);
2. „Registrų centro“ nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją;
3. Įmonės registravimo pažymėjimo kopiją;
4. Dujų sistemos techninės priežiūros sutarties kopiją;
5. Nuostatų nuorašą, patvirtinantį Jūsų įmonės teisę pasirašyti atitinkamas sutartis, arba notaro patvirtintą steigėjo įgaliojimo nuorašą, suteikiantį teisę pasirašyti sutartis;
6. Už gamtinių dujų ūkį atsakingo asmens pažymėjimo kopiją;
7. Įsakymo, kuriuo paskiriamas už dujų sistemos eksploatavimą bei matavimo priemonių rodmenų nustatymą atsakingas asmuo, kopiją;
8. Bendrasavininkių (jei tokie yra) raštišką sutikimą;
9. Perdavimo–priėmimo akto kopiją dėl dujų skaitiklio rodmenų.

Jei Jūsų įmonė yra naujas klientas, prisijungęs prie dujų skirstymo sistemos, turėsite papildomai pateikti ir šiuos dokumentus:
10. Valstybinės Energetikos inspekcijos aktą – pažymą dėl dujų įrenginių techninės būklės patikrinimo;
11. Statybos pasą;
12. Vidaus dujotiekio projektą.

Kokius dokumentus reikia pateikti sudarant sutartį, jei patalpas nuomojamės?

Tokiais atvejais yra sudaroma trišalė sutartis, ir nuomininkas papildomai turi pateikti šiuos dokumentus:
1. Viešajame registre įregistruotą nuomos sutartį
ARBA
2. Nuomos sutarties kopiją ir įmonės registracijos pažymėjimo kopiją.

Kur kreiptis norint pasirašyti gamtinių dujų pirkimo-pardavimo ir paslaugų teikimo sutartį?

Pasirašyti dujų tiekimo sutartis, taip pat išspręsti kitus rūpimus klausimus galite apsilankę artimiausiame „Lietuvos energijos tiekimo“ klientų aptarnavimo centre „Gilė“.

Atsiskaitymas už sunaudotas dujas

Kas sudaro gamtinių dujų tiekimo kainą?

Gamtinių dujų tiekimo kainą sudaro šios dalys:

 1. Gamtinių dujų kaina
 2. Perdavimo paslaugų kaina:
  • Gamtinių dujų perdavimo kaina
  • Ilgalaikių perdavimo pajėgumų kaina
  • Vartojimo pajėgumų kaina
 3. SGD terminalo dedamosios kaina
 4. Skirstymo paslaugos kaina
 5. Gamtinių dujų akcizas
Ar reikia mokėti už dujas tuo laikotarpiu, kai dujos nevartojamos?

Abonentinį mokestį, kurį mokate už vartotojo pajėgumus (t.y. didžiausią per parą tiekiamą gamtinių dujų kiekį vienerių metų laikotarpiu), nepriklauso nuo to, ar vartojate dujas. Sudarydami sutartį šį mokestį įsipareigojate mokėti lygiomis dalimis 12 kartų per metus.

Ar galime atidėti susidariusios skolos už dujas mokėjimą arba skolą grąžinti dalimis?

Skolos mokėjimo terminas gali būti atidėtas iki 30 kalendorinių dienų nuo kreipimosi dėl atidėjimo dienos, pasirašius paprastąjį neprotestuotiną vekselį ir sumokėjus pirminį įnašą, kuris turi būti ne mažesnis kaip 30 proc. skolos sumos. Pradinis įnašas sumokamas prieš pasirašant vekselį arba įtraukiamas į vekselio skolos grąžinimo sutartį ir sumokamas per 2 darbo dienas nuo vekselio pasirašymo dienos.

Prieš priimant sprendimą dėl skolos atidėjimo būtinai vertinama Kliento mokėjimų istorija, anksčiau pasirašytų vekselių kiekis ir įsipareigojimų laikymasis.

Dėl skolos atidėjimo kreipkitės į artimiausią „Gilės“ klientų aptarnavimo centrą, pateikdami asmens dokumentą bei apmokėtos skolos banko išrašą.

Naudojimasis savitarnos portalu „Gilė“

Kas yra „Gilė“?

„Gilė“ – nuo 2016 m. sausio 1 d. Jus aptarnaujantis naujas „Lietuvos energijos“ paslaugų centras. „Gilė“ suteikia galimybę patogiai apmokėti sąskaitas bei sekti energijos suvartojimą savitarnos svetainėje www.manogile.lt arba mobiliojoje programėlėje. Svetainėje www.manogile.lt galite deklaruoti elektros ir dujų rodmenis, peržiūrėti ir apmokėti sąskaitas, išspręsti kitus su elektros ir dujų vartojimu susijusius klausimus.

Ar informacija buvo naudinga?
NeTaip
Kaip deklaruoti skaitiklių rodmenis „Gilės“ sistemoje?

Prisijungę prie savitarnos svetainės www.manogile.lt, deklaravimo lange užpildykite laukus „Deklaruojamas rodmuo“ ir spauskite mygtuką „Tęsti“. Atlikus mokėjimą, apmokėti rodmenys bus perduoti paslaugos teikėjui.

Kaip pasikeisti prisijungimo slaptažodį?

Savitarnos svetainės www.manogile.lt skiltyje „Mano duomenys“ galite keisti savo slaptažodį, telefono numerį ir el. pašto adresą. Verta žinoti, kad telefono numeris ir el. pašto adresas bus pakeisti tik www.manogile.lt paskyroje, o Jūsų sutartyje išliks nepakitę.

Ar informacija buvo naudinga?
NeTaip
Ką daryti pamiršus prisijungimo slaptažodį?

Jei pamiršote slaptažodį, galite jį pasikeisti į naują, pasinaudoję nuoroda Pamiršote slaptažodį? ir nurodę savo el. pašto adresą.

Ar informacija buvo naudinga?
NeTaip
Kiek kartų galima keisti prisijungimo slaptažodį?

Slaptažodžio keitimo kartai neribojami.

Ar informacija buvo naudinga?
NeTaip
Ar naudojimasis portalu yra mokamas?

Naudojimasis www.manogile.lt yra nemokamas.