Veiklos principai

„Lietuvos energijos tiekimas“ savo veikloje vadovaujasi visai „Lietuvos energijos“ grupei vieningomis veiklos politikomis.

 

Nulinės tolerancijos korupcijai politika

„Lietuvos energijos“ įmonių grupėje veikia Nulinės tolerancijos korupcijai politika, nustatanti pagrindinius principus, kuriais vadovaujantis Įmonių grupėje įgyvendinamos antikorupcinės priemonės:

viešai įsipareigojame nepažeisti su veikla susijusių teisės normų, įskaitant ir antikorupcines normas
įsipareigojame kovoti prieš korupciją
vadovybė teigiamai vertina kovą prieš korupciją
nulinė tolerancijai korupcijai taikoma visiems darbuotojams, rangovams, tiekėjams, konsultantams, agentams ir kitiems tarpininkams
įmonių grupė edukuoja darbuotojus apie kovą prieš korupciją. Pavyzdžiui, 2015 metais dalyvavome tarptautinėje korupcijos suvokimo savaitėje (International Fraud Awareness Week)
įmonių grupėje aiškiai reglamentuota tvarka dėl galimų/negalimų dovanų bei kitų naudų
Pasitikėjimo linija garantuoja konfidencialumą, įsipareigojama neatskleisti pranešimą pateikusio asmens tapatybės
įmonių grupė neremia ir susilaiko nuo bet kokių įtakos formų – tiek tiesioginių, tiek ir netiesioginių – politikams ar politinėms partijoms
Nulinės tolerancijos korupcijai politika yra tobulinama, atnaujinama, pildoma. Paskirti asmenys atsakingi už politikos įgyvendinimą.

Nulinės tolerancijos korupcijai politikos dokumentas

Pranešti apie pastebėtus pažeidimus galima per pasitikėjimo liniją.

Pasitikėjimo linija

Tel. nr.: 8 640 88889

El. paštas:  pasitikejimolinija@le.lt Konfidencialumas garantuojamas.

Dividendų politika

Darbuotojų saugos ir sveikatos politika

Energijos vartotojų švietimo ir konsultavimo susitarimas